Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Vi fortsätter arbetet för en hållbar biblioteksorganisation

Idag har jag avtäckt ett porträtt som känns speciellt för mig på flera sätt. Det är ett porträtt av Jette Guldborg Petersen som var Universitetsbibliotekarie från 2012 och fram till årsskiftet 2017/2018. Avtäckningen berör mig personligen eftersom jag tyckte mycket om Jette som person och hon var också otroligt skicklig i sitt yrke med flera uppdrag inom Lunds universitet och nationellt. När hon gick bort efter en tids sjukdom var vi många som blev förkrossade.

Men avtäckningen är speciell av en annan anledning också. Jette Guldborg Petersen var den första kvinnan som blev Universitetsbibliotekarie i Lunds universitets 350-åriga historia. Att hennes porträtt nu ska hänga i raden av föregångarna – alla män – tolkar jag som att vi kommit en liten bit på väg framåt vid universitetet gällande att ge män och kvinnor lika möjligheter.

Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet är ibland hårt kritiserat, några hävdar att vi är påtvingade detta arbete och att det är politiska pekpinnar som inte går hand i hand med akademisk frihet. Jag ser det annorlunda, och de som är kritiska kan fundera på hur det kommer sig att jag, först när vi snart har gått en femtedel in i 2000-talet, avtäcker ett porträtt av en person som var den första kvinnan på en chefsposition inom sitt gebit på Lunds universitet.

Jette kom till en biblioteksorganisation som under årens lopp haft flera problem. Hon lyckades skapa förtroende runtom i den stora organisation som Lunds universitets bibliotek utgör. Lunds universitetsbibliotek består av åtta fakultetsbibliotek och Universitetsbiblioteket, UB, där UB ansvarar för det digitala biblioteket, biblioteket på Helgonabacken med de historiska samlingarna och det nationella pliktexemplaret. Det digitala biblioteket innefattar e-resurser som databaser, e-tidskrifter och e-böcker. UB har även ansvar för de biblioteksrelaterade IT-systemen och har stor expertis inom open access, forskningsdata och bibliometri. Det är också UB som har samordningsuppdraget för all biblioteksverksamhet inom nätverket.

Det arbete som Jette förtjänstfullt gjorde fortsätter och under hösten har vi diskuterat frågan om en hållbar biblioteksinfrastruktur ingående i såväl ledningsgrupp som i rektors ledningsråd. Tf universitetsbibliotekarie Eva Nylander och vicerektor Bo-Anders Jönsson leder arbetet och jag hoppas att vi kan nå samsyn och förståelse för de olika delarna inom LU:s biblioteksnätverk. En del i detta arbete är att tydliggöra uppdraget för Universitetsbiblioteket, utveckla samarbeten med nämnder och att ta höjd för framtiden – inte minst för att möta nya behov och krav som digitaliseringen för med sig.

Biblioteken är en av våra viktigaste infrastrukturer och det är viktigt att nästa Universitetsbibliotekarie kommer till en organisation där det finns goda förutsättningar att verka. Det är Universitetsbibliotekarien som har det övergripande kvalitetsansvaret och denna funktion är vår nationella och internationella företrädare i biblioteksfrågor.

Torbjörn

28 november, 2018

Inlägget postades i

Allmänt