Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Vi förstärker vår närvaro i Bryssel

Inom samverkansnoden Lärosäten Syd (Lunds universitet, Malmö universitet, Högskolan Kristianstad, Högskolan Halmstad, Blekinge tekniska högskola, SLU i Alnarp) finns runt 55 500 heltidsstudenter, 10 600 anställda och ca 14 miljarder kronor i intäkter.

Tillsammans utgör vi en betydande del av hela universitets- och högskolesektorn i Sverige.
Med studenter och medarbetare från hela världen och en bred forskningskompetens som inbegriper stora forskningsanläggningar, ett universitetssjukhus, flera innovationskluster och företagsbyar är Lärosäten Syd en viktig nod för forskning och utbildning, även internationellt.

Vi rektorer har nu kommit till en ny överenskommelse om fördjupade samarbeten. Inte minst har vi enats om att tillsammans etablera ett gemensamt EU-kontor i Bryssel som kompletterar det stöd som finns på respektive lärosäte. För den person som ska anställas vid kontoret kommer det övergripande målet vara att öka Lärosäten Syds forskningsfinansiering via EU, i första hand EU:s ramprogram för forskning och innovation. Med Brysselkontoret vill vi även stärka banden med andra samarbetspartner i Bryssel, inte minst med Danmark samt med andra svenska EU-kontor.

EU:s ramprogram är en av de tre största externa forskningsfinansiärerna för Lunds universitet. Våra forskare har varit mycket framgångsrika i att attrahera excellensanslag, såsom ERC-anslag, men svagare när det gäller samverkans- och innovationsanslag. Vi ligger fortfarande bra till, men konkurrensen ökar och vi behöver förstärka vårt strategiska EU-arbete på plats i Bryssel.

Torbjörn

28 februari, 2018

Inlägget postades i

Allmänt