Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Vi blickar nordost och planerar för Science Village Scandinavia

Mellan de två infrastruktursatsningarna ESS och MAX IV finns markutrymme för att bygga upp en forskarby. Detta markområde som ska bli Science Village Scandinavia  äger vi gemensamt med kommunen och Region Skåne.

Lusten att skapa något riktigt bra på området är stor och idéerna många. Framförallt vill vi skapa synergieffekter när vi inom loppet av några år har de båda anläggningarna i drift. De kommer inte bara att vara attraktiva för forskare utan i allra högsta grad för näringslivet och offentlig verksamhet. SVS ska genomsyras av stödfunktioner till de två anläggningarna men också vara en viktig plats där akademin och näringslivet möts, en plats för innovation och utveckling. Från Universitetets håll vill vi skapa möjligheter för alla fakulteter att ta del av den innovativa miljön.

Tre fakulteter; Natur, Medicin och Teknik förbereder sig just nu genom att utreda vilka verksamheter som kan vara aktuella att flytta till SVS. Det kan röra sig om såväl stora som mindre enheter, det får utredningen utvisa.
LU Byggnad har fakulteternas uppdrag att genomföra denna utredning tillsammans med dem och göra tillhörande konsekvensanalyser och framöver kan även de andra fakulteterna följa efter.

Jag kommer att få all anledning att återkomma kring SVS och alla de tankar som vi har på att etablera ett dynamiskt nav för forskning och utveckling med utgångspunkt från ESS och MAX IV och som lockar vetenskapsintresserade och innovativa krafter till vår region!

Jag och LTH:s rektor Viktor Öwall intervjuas i dagens Sydsvenskan om detta projekt.

Torbjörn

09 mars, 2016

Inlägget postades i

Allmänt