Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Vi behöver lyfta fram vetenskap och fakta i samhället

I helgen samlades tusentals människor runtom i världen för att marschera för vetenskap, March for Science. Flera av våra forskare var på plats i Köpenhamn för att marschera.

I samband med denna marsch skrev jag under, tillsammans med flera andra representanter för kunskap och vetenskap, en debattartikel på SVT Opinion för att föra fram vikten av att samhället fattar beslut på fakta- och evidensbaserad kunskap.

Jag är oroad över den tendens som vi ser i dag – att världens mäktigaste politiker tar beslut som går tvärsemot vad forskare och experter säger, inom exempelvis klimatfrågan.
I debattartikeln lyfts ett antal punkter för att stärka kunskapens roll i samhället och för att ett vetenskapligt synsätt ska ligga till grund för beslutsfattande.

För att samhället ska få användning av forskningens framsteg – vilket krävs för att vi ska kunna lösa de globala utmaningarna inom energi, klimat, hälsa och mänskliga rättigheter – behöver politiker och andra beslutsfattare i högre grad se värdet av vetenskap och basera sina beslut på evidensbaserad kunskap. Inte minst behöver politiker och beslutsfattare i högre grad få tillgång till och använda sig av den kunskap som akademin tar fram.

För att nå ut med kunskap och forskning behöver forskare kommunicera och samarbeta med samhället i stort. Det kan vi göra med öppen dialog mellan forskare och medborgare, där forskares insikter möter idéer, synpunkter och frågor från olika samhällsaktörer.

Ett sådant exempel är de vetenskapsveckor som anordnas under hela jubileumsåret och där vi inom akademin bjuder in och öppnar upp kring de stora samhällsfrågorna. Här träffar allmänheten forskare och andra samhällsaktörer för att diskutera och utbyta kunskap.

Den här veckan är det dags för Det digitala samhället. Under veckan diskuteras de möjligheter och utmaningar som digitaliseringen har fört med sig samt den genomgripande påverkan på våra liv som digitaliseringen har inneburit. Jag hoppas vi ses där under något symposium för att prata digitalisering eller andra frågor som rör akademins roll i samhället.
Torbjörn

24 april, 2017

Inlägget postades i

Allmänt