Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Vi behöver leva som vi lär i hållbarhetsfrågor

Igår hade DN en debattartikel som tar upp något som vi har diskuterat många gånger, nämligen att vi som universitet ska leva som vi lär gällande hållbarhet. Jag är helt enig med artikelförfattarna om att vi, som stor myndighet med betydande samhällsansvar, måste ta vår egen vetenskap och kunskap om de hot som klimatförändringarna medför på allvar. Och leva som vi lär.

Jag vet inte om målsättningen artikelförfattarna anger – att få ner våra utsläpp av växthusgaser med 50 procent inom fem år är rimlig, men vi ska givetvis sträva efter att få ner dem så mycket det går.

Var och en måste göra personliga val och ta ansvar för sitt eget leverne. Men som universitet med många inköp, lokaler och mycket resande för tiotusentals studenter och anställda har vi också ett stort ansvar att göra vad vi kan för att var och en ska kunna fatta hållbara beslut under sin arbets- och studietid. Vi behöver förenkla för dem som vill ersätta resande med videokonferenser, vi behöver se till att det finns hållbara alternativ i våra kaféer och restauranger och se till att det enkelt går att resa på ett klimatsmart sätt.

Jag vet att många arbetar hårt med frågor kring miljöpåverkan och vi har miljöhänsyn i allt från våra upphandlade taxiresor till att placeringarna i vår donationsförvaltning är fossilfria. Det går även att se i inköpssystemen vilka alternativ som är miljövänliga.

Flera initiativ har också redan tagits, såsom projekt för resfria möten och vi har också tagit fram en miljöhandlingsplan där vi fokuserar på resor, upphandling, kemikalier och lokaler för att nämna något. Vi kan också konstatera att klimatpåverkan från våra flygresor har minskat något över den senaste treårsperioden.

All vår energianvändning för uppvärmning, el och fjärrkyla är förnybar.

Att vi ökar vår internationalisering som i sig för med sig ett resande gör att vi hamnar i målkonflikt. Jag hoppas dock att vi, genom att planera resandet, kan hitta en hållbar lösning. Det är ännu för tidigt att säga om minskningen av vår klimatpåverkan från våra flygresor de senaste åren är en ihållande trend men jag hoppas att så är fallet och beror på att allt fler gör medvetna val kring sitt resande.

Hållbarhetsfrågan, inte minst Agenda 2030, är en högt prioriterad ledningsfråga och det är möjligt att vi från ledningen kan använda fler styrmedel förutom dem vi redan har.
Torbjörn

30 oktober, 2018

Inlägget postades i

Allmänt