Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Vetenskapsrådet ser inte vad som skapar problemen

Idag skriver Sven Stafström, GD på Vetenskapsrådet (VR), en debattartikel på DN Debatt om hur Sveriges forskare ska få bättre villkor och forskningen bli mer framgångsrik.

I den åtta punkter långa artikeln är det främst dessa punkter jag reagerar på:
”Lärosätena måste ge sina forskare bättre stöd” och ”Satsa på unga forskares karriärer”.

Det här är naturligtvis mycket viktiga frågor för oss på lärosätena, vi behöver långsiktiga och goda villkor för forskningen och kunna ge (unga) forskare bättre stöd och karriärer.
Men Vetenskapsrådet (VR) verkar inte riktigt se vad som skapar problemen att ge unga forskare goda karriärmöjligheter och lärosätenas möjligheter att ge bra stöd till forskare.

För att vi ska kunna ta större ansvar för våra forskare och den långsiktiga utvecklingen vid lärosätena behöver vi nämligen ha ökade basanslag. Denna fråga driver jag hårt och kommer fortsätta driva hos departementet.

Det är när vår egen grundplåt blir för liten och vi i för stor utsträckning överlåter finansieringen av vår forskning till externa finansiärer som det uppstår problem och dessa problem är den verklighet som universitetets yngre forskare lever i idag. Risken är att våra egna medel binds upp till medfinansiering för att ta hand om forskare som fått finansiering utanför universitetet.

Det är lärosätena som måste ha initiativet att rekrytera och därigenom kunna väga in både forskningsexcellens och utbildningens behov. Genom förstärkta basanslag kan vi återta detta initiativ.

En förutsättning för att få trygga och väl fungerande anställningar för unga forskare är också att externa finansiärer inte ger anslag till personer som inte redan har en anställning vid ett lärosäte.

Jag ser fram emot fortsatta diskussioner med departement och våra forskningsfinansiärer om hur vi bäst kan säkra forskningens framtid i Sverige.
Torbjörn

15 september, 2015

Inlägget postades i

Allmänt