Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Varmt välkommen till en hösttermin med fortsatt distans!

Nu står en ny termin för dörren. Vi kommer återigen att kunna välkomna en del studenter på campus. Även om flera kurser fortsatt kommer att ges på distans underlättar det givetvis att kritiska moment såsom laborationer och examinationer kan genomföras på plats. För många studenter, inte minst nya, är det också viktigt att kunna komma in i ett sammanhang för att kunna klara sina studier.

Jag vill poängtera att verksamheten inte har återgått till läget före coronapandemin. Vi är fortfarande mitt uppe i den och den lediga sommaren har inte ändrat på det. Att vi nu får se fler studenter på campus ställer mycket höga krav på oss alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning: Att hålla fortsatt fysisk distans, god handhygien och att stanna hemma när man känner sig sjuk, även med lindriga symptom, är A och O. Vistas inte i våra gemensamma lokaler mer än nödvändigt!

Det pågår ett mycket stort arbete på fakulteterna för att kunna genomföra hösten med både distans- och campusundervisning. Det sker lokal- och schemaanpassningar för att verksamheterna ska kunna bedrivas smittskyddssäkert. Varje verksamhet är unik och det är upp till varje fakultet och verksamhet att utforma utbildning och övrigt arbete så det fungerar enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Även hemarbete kan se olika ut i olika verksamheter.

Att minska smittspridning är dock ett gemensamt och personligt ansvar för alla individer och vi har sett stor vilja bland medarbetare och studenter att hjälpas åt under våren och jag hoppas det fortsätter så i höst! Det är påfrestande tider, många påverkas av distansstudier och hemarbete som ger färre sociala kontakter – kontakter som är så viktiga för vårt välmående. Håll ut och håll i, håll kontakten med fysisk distans och i små grupper, eller över nätet. Låt oss visa att vi är beredda på både campus- och distansundervisning på Lunds universitet i höst och att vi kan ta hand om varandra under tiden!

Jag tror vi får se en riktigt utvecklande tid för universitetet framöver. Verksamheten genomförde en fantastisk omställning till distansundervisning under våren. Med detta stora kliv framåt är vi bättre rustade än någonsin att bedriva digital undervisning framöver. Digital undervisning kommer att bestå och utvecklas framförallt där denna metod gagnar inlärning och kvalitet.

Varmt välkommen till en höst på Lunds universitet, på campus eller över nätet!
Torbjörn
All information om hur Lunds universitet hanterar corona hittar du på www.lu.se/corona.

13 augusti, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade