Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Våren är här och därmed proppen

Idag har regeringen presenterat vårpropositionen och vårändringspropositionen och det som tidigare aviserats i budgetpropositionen föreslås återigen för beslut till riksdagen. Det innebär att satsningen på 5 000 nya platser 2015 åter lyfts fram och att satsningen ska öka till drygt 14 000 nya platser i Sverige de kommande åren. Fler platser är väldigt viktigt för oss som idag överproducerar med 2000 nya platser – det är utbildning som vi ger utan att få betalt.

Viktigast för oss ur ett långsiktigt perspektiv är dock att prislappen ökar (att vi får mer pengar per utbildningsplats). Vi kan konstatera att regeringen har tagit ett litet steg i rätt riktning genom att den tidigare aviserade satsningen på en kvalitetsförstärkning inom humaniora/samhällsvetenskap samt lärar- och förskolelärarutbildningar ligger kvar med 125 miljoner kronor 2015 och ytterligare en höjning med 125 miljoner kronor 2016.

Om vi alltså utgår från det som presenterades i budgetpropositionen innebär det att Lunds universitet får ett höjt anslag till utbildning på grund och avancerad nivå med 21,7 miljoner kronor 2015.

Satsningen görs på förskolelärare, grundlärarutbildning, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), speciallärare och specialpedagoger, sjuksköterskeutbildning, barnmorskeutbildning och specialist-sjuksköterskeutbildning. Därutöver ”bör en andel tilldelas universiteten och högskolorna utan att riktas till specifika utbildningar”.

Lunds universitet kommer att betala hela sitt resterande åtagande för ESS under innevarande år, d.v.s 550 miljoner kronor (+ pris- och löneuppräkning ). Detta är helt enligt önskemål och plandå det minskar universitetets kostnader.

Vi kommer att närmare analysera siffrorna och vad de innebär för Lunds universitet, inte minst kommer vi att diskutera detta i ledningsgrupp och ledningsråd i det närmaste. Förslagen ska också beslutas av riksdagen i juni innan de blir verklighet.

Torbjörn

15 april, 2015

Inlägget postades i

Allmänt