Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Utblickar som ger perspektiv

Jag är i Afrika, kontrasternas kontinent. Många länder här har härjats hårt av regimer och despoter, krig och konflikter, andra länder är direkt fattiga såsom Malawi. Det finns också länder med kraftig tillväxt och stora naturrikedomar såsom Botswana och Sydafrika. Alla länder har olika förutsättningar och denna mångfald blir tydlig under SANORD-konferensen här i Zimbabwe.*

Afrika har flera tusen universitet men många av dem nämns inte i rankingar. Dessutom råder det brist på doktorander. I ett land som Sydafrika med 50 miljoner invånare finns inte mer än runt 1500 doktorander.

Med de problem som följt i spåren av krig och kolonialism behövs forskningen för att bygga upp länders infrastruktur, hälsa och välstånd på ett hållbart vis (inte minst miljö). En av talarna här, Mrs. Naledi Pandor, minister för Science and Technology i Sydafrika, påpekade att det är utvecklingen inom ”science and technology” som kommer att vara avgörande för Afrikas utveckling. Detta sa hon som svar på en dansk delegats önskan att lyfta fram betydelsen av samhällsvetenskap och humaniora.

Samtidigt slås man av att den akademiska friheten, som vi kämpar hårt för i den universella akademiska gemenskapen, är hotad (eller aldrig har existerat) i flera länder. Fri forskning och fritt tänkande är obekvämt och hotfullt för vissa regimer i södra Afrika. Jag har pratat med människor här i Zimbabwe som nu ser en ljusare framtid när Mugabes dynasti håller på att rämna. Äntligen kanske man kan börja tänka och tycka fritt utan att hotas av repressalier, tortyr eller fängelse. Jag hoppas att utvecklingen går åt rätt håll här. Det är kanske också här som humaniora och samhällsvetenskap skulle behöva utvecklas, eftersom demokrati och mänskliga rättigheter samt förståelsen av människors villkor och tänkande är väl så viktiga komponenter för ett hållbart och tryggt samhälle.

Resan gör mig också än mer förvissad om vikten av fritt tänkande och universitet fria från politisk styrning även hemma i Sverige. Universiteten är unika samhällsinstitutioner. Vi är måhända bångstyriga och svåra att handskas med men vi ska aldrig sitta i händerna på makten. Det är som fria tänkare universiteten kan göra som mest nytta för medborgarna.

Torbjörn

*Resan till Zimbabwe och SANORD-konferensen görs av en delegation från Lunds universitet som diskuterar samarbeten inom högre utbildning och forskning. Övriga delar av delegationen har också besökt University of Zimbabwe, träffat den svenska ambassadören, LU-vänner samt alumner och blivande studenter. SANORD-konferensen har också besökts av delegationer från andra skandinaviska lärosäten som ingår i nätverket SANORD.

01 december, 2017

Inlägget postades i

Allmänt