Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Uppdragsutbildning för framtiden och det livslånga lärandet

Ledningen har sedan en tid haft extra fokus på uppdragsutbildning vid Lunds universitet. Anledningen är att vi ser uppdragsutbildning och det livslånga lärandet som en allt viktigare strategisk möjlighet att utveckla samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Vi behöver kunna möta behov i samhället där kompetensutveckling efterfrågas i en omvärld som förändras snabbt. Vi har en enorm potential i våra lärares kunskap som kan komma samhället till nytta ännu mer. Omvänt bidrar också uppdragsutbildning till att utveckla våra utbildningar genom ökad kontakt med det omgivande samhället.

Vicerektor Bo Ahrén leder ett arbete som under en tid har tittat särskilt på frågan, bland annat med utgångspunkt i den utredning som Agneta Blom gjorde 2017 om universitetets uppdragsutbildning.

Nu sjösätter vi en satsning för att stärka uppdragsutbildningen som en strategisk resurs för samverkan. Som en del i denna anställer vi nu ett antal nya affärsutvecklare. Genom förstärkningen kan flera program och kurser skapas och skräddarsys för en regional, nationell och internationell marknad.

Vi planerar redan nu för nya utbildningar som kräver kompetenser inom flera områden, t.ex inom artificiell intelligens, AI, och utbildningar i skärningspunkten mellan teknik och ekonomi.

Satsningen ska också stimulera samverkan med näringslivet. I dag står den offentliga sektorn för cirka 80 procent av uppdragsutbildningens omsättning (dagens avdelning för uppdragsutbildning omsätter cirka 75 miljoner kronor om året). Vi är en attraktiv partner genom vår bredd, höga utbildningskvalitet och attraktiva kunskapsfält och vi ser möjligheter att skala upp vår uppdragsutbildning mot näringslivet.

Som en konsekvens av att vi nu stärker vår egen uppdragsutbildning och enbart låter lärare bedriva uppdragsutbildning inom ramen för sin anställning kan andra fristående organisationer inte använda lärarkompetensen från universitetet.

Ytterligare åtgärder som vi planerar är att inrätta ett nytt utskott inom Utbildningsnämnden enbart för pedagogisk utveckling och kvalitet i uppdragsutbildning. I samarbete med representanter från omvärlden samt institutioner skapas ett idéforum som ska hålla örat mot omvärldens behov och säkra tillgång och efterfrågan på uppdragsutbildning. Flera av förslagen och planerna kommer nu att beredas närmare.
Universitetet avsätter uppstarts- och utvecklingsresurser under tre år för denna satsning. Därefter ska verksamheten vara självförsörjande

Jag tycker att vi har kommit en lång väg med att skapa en stark och hållbar uppdragsutbildning. Lunds universitets bredd, höga utbildningskvalitet och attraktiva kunskapsfält är nyckeln till en uppdragsutbildning av högsta kvalitet. Jag är säker på att den här satsningen kommer att leda till en riktigt stark uppdragsutbildning regionalt, nationellt och internationellt.

Torbjörn

29 maj, 2018

Inlägget postades i

Allmänt