Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Uppdragsutbildning är strategiskt viktig för samhällsutveckling

I dag, onsdag, är det ledningsråd och en av punkterna är den utredning som har satts igång kring uppdragsutbildning. Utredningen ska vara klar i juni och den är högintressant av flera skäl.

Statens kaka vad gäller utbildning är begränsad och vi behöver se över andra, kompletterande strategier för att kunna utbilda vårt samhälle, nationellt och globalt. Vi lever i en föränderlig värld som innebär att fort- och vidareutbildning blir allt viktigare. Kunskap går inte längre att bara skaffa sig en gång i livet, då man är ung, den måste fyllas på i det som kommit att kallas det livslånga lärandet.

Utanför akademin, i näringslivet och offentlig sektor finns också stora behov av kompetensutveckling och därför ser vi nu över vår strategi för uppdragsutbildning. Kan vi skräddarsy utbildningar som fyller samhällets framtida behov är det ett bra sätt att bidra till att lösa framtidens utmaningar. Det kan handla om lärare och nyanlända och vad gäller offentlig sektor har vi en lång tradition av uppdragsutbildning.

Vad vi behöver utveckla mer framöver är uppdragsutbildning för näringslivets behov – inte minst det regionala. Här finns en del hinder för samverkan och dessa ska vi nu identifiera och hitta nya strategier för. Vi behöver t.ex hitta en modell som fungerar i förhållande till institutionernas långsiktiga verksamhetsplanering.

Chalmers tekniska högskola är bäst i Sverige på uppdragsutbildning till näringslivet och deras arbete är en inspiration för oss. Jag ser fram emot utredningen och att arbeta vidare med denna viktiga utbildningsfråga.

Nu är det påskvecka och jag passar på att önska alla en glad påsk inför helgen!

Torbjörn

12 april, 2017

Inlägget postades i

Allmänt