Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Universitetshuset blir besökscentrum

Jag har nu bestämt hur vi ska göra med verksamheterna i de två husen Universitetshuset och Kungshuset. Universitetshuset blir besökscentrum och i Kungshuset kommer ledningen med staber att flytta in.

Det har inte varit ett lätt beslut att fatta och det underlag som workshopen med intressenter resulterade i nyligen visar tydligt frågans komplexitet och att olika lösningar medför olika för- och nackdelar för besökscentrumets funktioner. För att välja ett alternativ måste till sist några funktioner prioriteras framför andra. Det som blev den avgörande faktorn är att Universitetshuset sammantaget ger bättre utvecklingsmöjligheter för det planerade besökscentrumet.

Efter workshopen står det klart att:

• Besökscentrumets infodesk och profilshop får större utrymme och bättre möjligheter att ta emot stora besöksgrupper i Universitetshuset och kan möta behovet som idag finns att vägleda besökare rätt i huset samt nå besökare på väg till arrangemang i Universitetshuset.
• Det kan skapas fler studieplatser än i Kungshuset.
• Det kan skapas utställning om Helgo Zettervalls arkitektur och byggnadens historia samt möjligheter att skapa utställningar ur universitetets konstsamlingar.
• En förstärkning av driftsbudgeten kommer att ske för att öka öppettiderna samt skapa ett löpande system för studentguider.
• Utställningen över aktuell utbildning och forskning bedöms fungera likvärdigt i båda husen.

Vi har dock sett att Universitetshuset ger sämre förutsättningar att skapa en autentisk utställning över universitetets tidiga historia. Den historiska utställningen behöver därför omarbetas från grunden och nya resurser tillföras för detta. Universitetets historia från 1880-talet och framåt kan däremot illustreras lika väl i Universitetshuset. Den historiska utställningen kommer att placeras på entréplan i södra flygeln i anslutning till infodesk/shop.

Anledningen till att vi tittade på en annan placering av besökscentrumet (som varit inplanerat i Kungshuset) är en kombination av faktorer. I samband med att man hittade fuktskador i Universitetshuset och såg att det eventuellt finns behov av att tömma lokalerna vid renovering lyftes ett önskemål om att på längre sikt ta andra lokaler i anspråk för oss sitter i Universitetshuset. Ledningen har ett önskemål om att sitta samlad och Universitetshuset är trångbott och saknar samtalsrum.

I det stora lokalpussel som började läggas i höstas tittade man på flera möjligheter runt Universitetsplatsen. Vi har stött och blött alternativen i flera möten därefter.
En av nötterna att knäcka har varit att se hur universitetsledningen och staberna skulle kunna sitta samlade. Det önskemålet skulle kunna tillgodoses såväl i Universitetshuset som i Kungshuset och de olika förslag som LU Byggnad presenterat har visat att det fungerar bra vilket som. Slutligen fälldes avgörandet av att vi bedömde att besökscentrumet sammantaget skulle ges bättre utvecklingsmöjligheter i Universitetshuset.

Klart är att både Kungshuset och Universitetshuset möter stort intresse från allmänheten och lockar besökare. Båda husen har ett stort symbolvärde för universitetet och därför behöver de göras tillgängliga för allmänheten. För att tillgodose dessa önskemål kommer Kungshuset att ha guidade turer i Carolinasalen och en mindre utställning i vestibul och Carolinasal om husets historia och de personer som verkat där. Carolinasalen kommer också att vara bokningsbar för möten, konferenser och mingel.

Tidplanen för arbetet är ännu oklar. Kungshuset måste omprojekteras vilket kan leda till förseningar. Universitetshuset ska renoveras med anledning av fuktskadorna och samtidigt anpassas för besöksverksamheten. Under renoveringen kommer Universitetshuset att tömmas. Det innebär också att projektet blir dyrare eftersom driftsbudgeten till besökscentrumet kommer att förstärkas i och med att Universitetshuset ger utrymme till fler verksamheter. Dessutom behöver studentguideverksamheten utvecklas.

När jag nu ser över för-och nackdelar ser jag dock att vi har landat i något som ger fantastiska möjligheter för att öppna upp universitetet och göra våra fina miljöer tillgängliga för än fler och för lång tid framöver. Jag har sett så mycket kreativitet och god vilja att göra något riktigt bra av våra symbolhus – inte minst med tanke på att planerna på Kungshuset tog en något abrupt kursändring i höstas.

Torbjörn

05 februari, 2018

Inlägget postades i

Okategoriserade