Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Universitetet rustat med tioårig strategi för starka forskningsområden

Den här hösten väntar vi på att regeringen ska presentera forskningspropositionen för de kommande åren. Jag hoppas att vi får se en proposition med tydligt fokus på excellens och med stora, långsiktiga specialsatsningar. Jag hoppas också att regeringen satsar där möjligheterna är störst att nå internationell toppklass.

Under många år har Lunds universitet attraherat anslag för flera stora, tvärvetenskapliga miljöer såsom Linnémiljöer och Strategiska forskningsområden, SFO:er. Detta är miljöer i internationell toppklass och de har tagit sig an vår tids mest angelägna frågor. Med lång erfarenhet av att hysa den här typen av excellenta miljöer vet vi att det tar tid att bygga upp och formera dem.

I ledningen har vi varit måna om att ta vara på den kompetens, erfarenhet och kunskap som våra strategiska forskningsområden har genererat genom åren.
Vicerektor Stacey Ristinmaa Sörensen har i samarbete med koordinatorerna för SFO:erna gjort ett stort arbete för att utkristallisera de olika framgångsfaktorerna och omsätta dem till en strategi för de kommande tio åren. Denna strategi ligger nu till grund för att vi ska kunna utveckla redan existerande strategiska områden på bästa sätt men även för att universitetet ska kunna utveckla helt nya profilområden.

Det känns väldigt bra att vi har en långsiktig strategi på plats innan forskningspropositionen kommer och att Lunds universitet står väl rustat för att ta sig an de komplexa frågor som världen har att lösa. Strategin tillsammans med den universitetsövergripande forskningsutvärderingen RQ20, vars rapport kommer i december, blir en bra bas för nästa ledning att stå på och för att föra frågorna om excellent, tvärvetenskaplig forskning framåt och vidare in i framtiden.

Torbjörn 

19 oktober, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade