Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Universitetet ingen isolerad ö i samhället

*Observera att detta blogginlägg är daterat och med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation att inte bedriva campusundervisning från 18 mars gäller ny information. Löpande uppdatering på Medarbetarwebben.

******

Innan jag skriver något vidare i denna blogg som, liksom den förra bloggen gjorde, handlar om corona, vill jag börja med att hänvisa till Medarbetarwebben: Det är där alla studenter och anställda hittar samlad information kring hur Lunds universitet hanterar corona. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad via den, eftersom det kommer löpande beslut.

Lunds universitet är ingen isolerad ö i samhället, utan en del av det. Gällande smittspridning gäller samma restriktioner här som i övriga samhället och därför är det viktigt att var och en håller sig uppdaterad med Folkhälsomyndighetens och regionens information och rekommendationer.

Det är viktigt att utbildning och forskning kan fortsätta bedrivas. Campusförlagd verksamhet kommer att finnas kvar, om inte regering eller expertmyndigheter bestämmer något annat och för att fördröja smittspridningen och underlätta för sjukvårdssektorn uppmuntrar vi alla verksamheter som kan bedriva digital utbildning med bibehållen kvalitet att göra så.

Jag utgår från att alla medarbetare och studenter tar sitt medborgaransvar och stannar hemma från arbete och studier om man har luftvägsinfektion, även symptom på lindriga sådana, samt håller god handhygien. De som kan arbeta eller studera hemma får gärna göra det, men jag är medveten om att många inte kan det. Viktigt att komma ihåg att campus är öppet och verksamheterna likaså.

Vi i universitetsledningen uppmuntrar utbildningsverksamheterna att gå över till digitalt alternativ i de fall som det är möjligt med bibehållen kvalitet. Detta kommer att se olika ut eftersom verksamheterna sinsemellan är mycket olika. Det är också viktigt att veta att alla utbildningar inte kan ges digitalt men det innebär, som jag skrev ovan, att campusutbildning ska fortsätta.

Jag är säker på att vi tillsammans, med hjälp av adekvata myndighetsbeslut och med ett eget medborgaransvar kan klara oss igenom den här krisen. Ingen sitter med facit i hand, men målet måste vara att vi ska ta oss igenom den kommande perioden och efteråt kunna konstatera att sjukvården klarade av att hantera de patienter som behövt vård.

Jag är medveten om att det uppkommer alla typer av frågor i den här situationen. Vi arbetar med dem löpande och informerar om nödvändiga beslut efterhand.

Torbjörn

16 mars, 2020

Inlägget postades i

Allmänt