Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Universiteten är inte till för att bättra på regeringens lokala väljarstöd

Jag är förvånad och irriterad över ett beslut som nyligen tagits av regeringen med ministern Helene Hellmark Knutsson i spetsen.
I Svenska dagbladet kritiserade vi, Sveriges rektorer för högre utbildning, samfällt regeringens klumpiga ingripande i förra veckan då regeringen fattade beslut om Högskolan i Dalarnas lokalisering. Svaret från ministern är, skulle jag vilja påstå, omskakande.
Regeringen driver nu öppet lokal- och regionalpolitik genom att gå in och detaljstyra högskolornas och universitetens organisations- och lokaliseringsbeslut. Mitt i en pågående debatt där allt fler inom sektorn ger uttryck för oron att högskolornas autonomi är hotad genom att beslutsfattande organ på universitet och högskolor ska styras av särintressen och påverkansgrupper, menar ministern att det är fullt rimligt att regeringen går in och styr i detaljfrågor – i detta fall huruvida Högskolan i Dalarna ska ha ett eller två campus.

Högskolor och universitet ska inte vara regional- och lokalpolitiska brickor i ett spel som handlar om att säkra ett lokalt väljarstöd. Vårt uppdrag är att ge den bästa utbildningen och forskningen till Sveriges invånare. Om Högskolans i Dalarna ledning, helt enligt det mandat de har vad gäller självbestämmande, bedömer att de inte kan ge tillräckligt hög kvalitet genom att driva två campus på två orter, då är det Högskolans beslut.

En kraftfull högskola i Dalarna är precis vad som behövs, inte en urholkad, tandlös högskola med begränsade förutsättningar att fatta strategiska beslut eller att bedriva utbildning och forskning med högsta kvalitet. Jag tror inte heller att regional-och kommunpolitikerna i Dalarna vill se en sådan utveckling.

Torbjörn

17 oktober, 2016

Inlägget postades i

Allmänt