Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Tillsammans men med distans är vi starka

Frågan är om det ens är möjligt eller önskvärt att skriva något annat än om verkningarna av coronavirusets framfart i dagsläget. Så många frågor och tankar har dock redan ställts och väckts i den allmänna debatten, jag behöver inte upprepa dem alla här. Men nationell vårdkapacitet, världsekonomin, stängda gränser och omställningen i människors studie-, arbets- och privatliv rör vid vårt allra innersta; de existentiella frågorna om liv, mening och död.

Förra veckan kom beskedet från regeringen att universitet och högskolor rekommenderas att gå över till distansundervisning. Vi har alla ett ansvar, på organisationsnivå och individnivå, att hjälpa till i den strategi som regeringen bedömer som lämpligast.

Universitetets alla verksamheter och anställda gör ett enastående jobb med att ställa om till distansundervisning. Jag ska på inget sätt säga att det är enkelt och en del nötter är svårare än andra att knäcka, all undervisning är inte lätt, eller kanske ens möjlig, att genomföra på distans såsom utbildningar inom konstnärliga fakulteten eller laborationer inom naturvetenskap och teknik.

Men i de möten jag har med dekaner, medarbetare och studenter ser jag en enorm vilja, klokhet och kreativitet för att hitta de bästa lösningarna och för att kvalitetssäkra verksamheten under de nya omständigheter som nu råder. Flera fakulteter har också, sedan tidigare, kommit väldigt långt gällande distansundervisning och digitalisering.

Andra goda nyheter är att Medicinska fakulteten har träffat ett avtal med Region Skåne om att studenter kan anställas i vården. Även fakultetens medarbetare som är kliniskt verksamma ställs till sjukvårdens förfogande.

Jag ser också initiativ för att producera handsprit eller samla in material till sjukvården och jag hör talas om arbetsgrupper som håller gemensam kaffepaus med sina kollegor via nätet eller sätter upp en filmstudio för disputationer. Stora och små idéer – alla goda lösningar välkomnas!

Målet för universitetet är att vi ska ta oss igenom den kommande perioden och efteråt kunna konstatera att sjukvården klarade av att hantera de patienter som behövt vård. Under tiden ska vi se till att säkra vår egen verksamhet genom att undervisningen fungerar även under dessa speciella omständigheter.

Vi ska också stötta övriga aktörer i samhället på alla de sätt vi kan. Vi lanserar t.ex snart en satsning på uppdragsutbildning – här kan universitetet göra stor skillnad för samhället i tider av omställning – och jag kommer att återkomma till denna satsning inom kort.

Vi ska naturligtvis också se till att all den kunskap som finns på ett universitet kommer till nytta genom att forskare delger expertis inom sina specialområden – från ekonomi till äldres omvårdnad, ja, inom alla de områden som ryms inom detta breda universitet.

Lunds universitet är ett internationellt universitet. Att vi nu ser gränser stängas och rörligheten minskas påverkar såklart vår verksamhet och samarbeten. Samhället och forskningen är beroende av globala samarbeten för att kunna lösa de stora samhällsproblemen.

Stängda gränser och minskad rörelsefrihet drabbar också alla våra internationella anställda och studenter extra mycket – de som är långt från sina nära och kära. Många i landet och på Lunds universitet har inte svensk bakgrund eller svenskt medborgarskap. De behöver särskild omtanke!

Universitetets samlade information om hur universitetet hanterar corona finns på Medarbetarwebben. De senaste veckorna har vi blivit varse att det kommer snabba direktiv från regeringen eller nya omvärldsfaktorer som ändrar läget. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad där.

Slutligen, stort tack för all kreativitet, goda idéer, hårda arbete och för den solidaritet som jag nu ser! Vi är ett starkt universitet med kapacitet att klara den omställning som vi genomför och det är tack vare alla goda insatser. Tillsammans, om än med en viss distans från varandra, är vi starka!

Ta hand om er!
Torbjörn

25 mars, 2020

Inlägget postades i

Allmänt