Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

The Conversation och Bokmässan – två exempel för forskare att nå ut i samhället

Vi har nu varit medlemmar i The Conversation i tre månader. Under dessa månader har 13 lundaforskare publicerat sig, vilket ger cirka en artikel i veckan och sammanlagt har det gett 170 000 visningar. Det har varit stor variation på ämnesområdena; teknik, medicin, natur, samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora . Det är ett mycket bra resultat och extra roligt eftersom Lund är det första universitet utanför Storbritannien som är medlemmar i den brittiska delen av The Conversation.

Jag passar igen på att flagga för denna möjlighet för alla forskare att nå ut med sin forskning internationellt och populärvetenskapligt. Du skriver själv på engelska, signerar artikeln under eget namn och får stöd att göra texten populärvetenskaplig och journalistiskt anpassad av en redaktion som är baserad i London. (Kontakta gärna pressansvarig på din fakultet för att få reda på hur du gör eller lämna din idé direkt).

Vi undersöker just nu flera möjligheter på hur vi kan öka kunskapen i samhället och hitta arenor för forskare att publicera artiklar.

Bokmässan  är en annan arena där Lunds universitet har deltagit under många år med en monter för att förmedla kunskap och forskning och delta i det offentliga samtalet. Sedan förra året har det varit häftiga diskussioner, främst i kulturdebatten, kring en av utställarna. Deras närvaro har lett till flera författaravhopp. Vi har också haft en diskussion internt om vi ska medverka vid årets bokmässa eller ej. Vi har nu beslutat att planenligt göra det.

Så här har vi resonerat:
Lunds universitets deltagande på bokmässan syftar till att förmedla kunskap och forskning och att därigenom delta i det offentliga samtalet.
Genom närvaron på bokmässan får Lunds universitets forskare en plattform för att sprida sin forskning till allmänheten. Universitetets monter är ett forum för kunskapsbaserad samhällsdiskussion kännetecknad av saklighet och engagemang, såväl som av kritiska och reflekterande perspektiv. Genom sin närvaro kan universitetet synliggöra och värna om de värden som ska vara vägledande för en svensk statlig myndighet. Det gäller värden som demokrati, objektivitet, jämlikhet, mångfald, respekt för allas lika värde samt för mänskliga fri- och rättigheter.

Torbjörn

04 maj, 2017

Inlägget postades i

Allmänt