Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Testbäddar för nya verksamheter

Just nu tittar ledningen över de verksamheter som finns vid Universitetets särskilda verksamheter, USV. Här finns en bred blandning av olika centrumbildningar med tvärdisciplinära samarbeten, en del centra har uppstått ur stora forskningssatsningar, andra har tillkommit mer organiskt. Flera av verksamheterna är flaggskepp för universitetet och bedriver mycket framgångsrik forskning. Under åren har centrum bildats och andra har upphört, antingen för att de enligt plan ska upphöra då finansieringen eller projektet löpt ut, andra har införlivats på en fakultet.

Vi för ofta diskussionen om hur forskning och samverkan bäst ska bedrivas och i vilken form. Basen för vår verksamhet är fakulteterna och vi är måna om att forskning och utbildning ska vara sammanflätade, något som vi också trycker på i den kommande strategiska planen. Vid fakulteterna finns också strukturer för finansiering, inte minst för samfinansiering och här finns strukturer och nämnder för kvalitetssäkring av exempelvis utbildning och tillsättning av lärartjänster, vilket saknas på USV. Verksamheter som har långsiktig forskning och utbildning har därför stora fördelar av att finnas vid en fakultet.

Samtidigt behövs testbäddar för nya verksamheter eller samarbeten som inte riktigt har hittat sin form eller som ska bedrivas i projektform med tidsbegränsad finansiering. Här kan USV fylla en viktig funktion. En idé är att låta USV vara en testbädd för tvärdisciplin och nya forskarsamarbeten. Under en tidsbegränsad period får verksamheten pröva sig fram i denna ”utlyfta” modell, och när de efter ett antal år, låt säga fem, visar bärkraft och har långsiktig finansiering ska de flytta ut sin verksamhet till fakulteterna där de kan utvecklas långsiktigt och i samklang med övrig verksamhet.

Torbjörn

21 november, 2016

Inlägget postades i

Allmänt