Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Team byggs upp för att stötta i frågor om sexuella trakasserier

I kölvattnet av #metoo sjösatte vi ett projekt för att stärka det förebyggande arbetet kring sexuella trakasserier, vid Lunds universitet. Projektet Tellus  har sedan starten 2018 genomlyst denna fråga ordentligt. Kunskapen och materialet som samlats in är omfattande och rör även kränkande särbehandling och trakasserier kopplat till någon av grunderna i diskrimineringslagen.
Resultaten från intervjuer och en enkät har presenterats för anställda och studenter två gånger, en gång i våras och igår under ett webbinarium. Nu är också resultatrapporten färdig och kan läsas och laddas ner på projektet Tellus projektblogg.

Bland anställda och doktorander som svarat i projektets enkät uppger 25 procent av kvinnorna och 7 procent av männen att de någon gång under sin anställning vid Lunds universitet upplevt att de blivit utsatta för sexuella trakasserier. Bland studenterna var motsvarande siffror 27 procent för kvinnorna och 11 procent för männen. Fler och fördjupade resultat finns att läsa i rapporten.

Vi vet att sexuella trakasserier ger negativa effekter på hälsa och välbefinnande hos de som utsatts. Därmed är det ett arbets- och studiemiljöproblem som vi i ledningen har velat prioritera.
En del av Tellusprojektet har också varit att ta fram förslag på hur universitetet kan stärka sitt arbete för att förhindra sexuella trakasserier. Som en följd av detta har vi nu avsatt medel till ett team som byggs upp under hösten. Teamet består av personal med kompetens inom diskrimineringslag och arbetsrätt och ska även fungera som stöd till verksamheten i ärenden som rör studenter. Totalt består teamet av tre personer och 1,5 årsarbetstid.

Tellus har varit ett viktigt projekt och jag är tacksam över medarbetare och studenter som under projektets gång både har berättat om sina erfarenheter men också engagerat sig för att vi ska ha en bra arbetsmiljö fri från diskriminering och trakasserier.
Torbjörn

29 september, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade