Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Sylvia Schwaag Serger i statsministerns Nationella innovationsråd

Omställning mot en hållbar värld kräver radikala och innovativa lösningar och handlingar. Som universitet har vi stora möjligheter att genom forskning och utbildning bidra till denna omställning. Prorektor Sylvia Schwaag Serger är en otrolig inspirationskälla och drivande person vad gäller omställning och hon har dessutom en gedigen kunskap om sin omvärld och vad som är på gång inom forskning och samverkan nationellt och internationellt. Under året som har gått har vi på Lunds universitet fått ta del av hennes gedigna kunnande, analyser och förmåga att driva frågor framåt. Jag är därför inte förvånad att statsminister Stefan Löfven nu har utsett Sylvia till ledamot i sitt Nationella innovationsråd.

I ett globalt perspektiv kommer alla sektorer att genomgå förändringar, inte minst på grund av att digitalisering, robotar, artificiell intelligens, tingens internet och 3D-skrivare kommer att revolutionera vårt sätt att producera, arbeta och konsumera. Transporter, energi, jordbruk och livsmedel, telekommunikation, distribution, finansiella tjänster, industriproduktion och hälso- och sjukvård är några exempel där omställning kommer att ske. Lägg därtill målen i Agenda 2030 – att nå hållbarhetsmålen.

För att klara av att göra dessa genomgripande förändringar behöver såväl Sverige som vi på universitetet lyfta blicken och se saker i ett helhetsperspektiv – hela värdekedjor måste beaktas och ofta kräver lösningar samarbeten mellan flera samhällsaktörer och politikområden.
Stefan Löfvens innovationsråd med kloka och kunniga personer som har olika infallsvinklar är ett, som jag ser det, utmärkt sätt att angripa de komplexa frågor som omställning och hållbarhet är.

Torbjörn

26 juni, 2019

Inlägget postades i

Allmänt