Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Styrelsens samlade kompetens ska komma till sin rätt

Styrning av universitet och högskolor har varit föremål för många diskussioner och utredningar genom åren. Det är en svår balansgång mellan universitetens vilja till autonomi och den för oss heliga akademiska friheten och styrning och kontroll från regeringen. Universiteten har en speciell roll i samhället och det återspeglas även i universitetens styrelsearbete.

I veckan träffades Universitetsstyrelsen för ett internat. Förutom sedvanligt styrelsemöte med tillhörande dagordning ägnade vi en hel förmiddag åt att diskutera styrelsens betydelse, ledamöternas ansvar och engagemang. Det blev mycket intressanta diskussioner som jag tror var nyttiga för både de interna ledamöterna med lärarrepresentanter och studenter och de externa ledamöterna som kommer från vitt skilda verksamhetsområden.

Relativt nyligen fick styrelsen flera nya ledamöter och det är en av anledningarna till att vi gjorde en djupdykning i styrelsens ansvar. Men en annan anledning är att det finns saker som särskiljer en universitetsstyrelse från andra styrelser i t.ex näringslivet såsom årscykler, budgetar, uppföljning och beslutsprocesser.

En del, såsom den tidigare styrelseledamoten Mats Svegfors, har varit inne på att man helt enkelt skulle avveckla universitetsstyrelser – eftersom han menar att ledamöterna inte har förutsättningar att utöva något reellt styre. Fler ledamöter än han har ställt sig frågande till sitt uppdrag, roll och på vilket sätt man kan bidra i en universitetsstyrelse. Att styrelseordförande Jonas Hafström har tagit ett rejält grepp i frågan kring styrelsens roll och ansvar är därför mycket välkommet.

Lena Marcusson, professor emeritus i förvaltningsrätt och som också varit ordförande i värdegrundsdelegationen där hon lämnade slutrapporten ”Att säkerställa en god statsförvaltning” var inbjuden till internatet och gav oss alla en ordentlig genomgång av styrelsens uppgift och ledamöternas ansvar. Styrelsens arbete fastställs såväl i Högskolelagen som i Högskoleförordningen och i vår egen arbetsordning för Universitetsstyrelsen.

Förra året presenterade tidigare förvaltningschef Hans Modig en utvärdering av styrelsens arbete som han gjort på styrelsens uppdrag. I den utredningen, och även nu under internatet, framkom önskemål om att ledamöterna ska få mer tid till viktiga och övergripande diskussioner och att ärenden som kommer upp ska sättas i ett större sammanhang och vara förberedda så att ledamöterna kan ta effektiva beslut. De vill också få tillfälle att diskutera sådant som kan vara kontroversiellt.

Det finns ett stort engagemang och vilja att bidra till vår verksamhet hos styrelsen. Det är nu viktigt att potentialen i den samlade kompetens som ledamöterna besitter tas tillvara ännu mer.

Torbjörn

15 juni, 2018

Inlägget postades i

Allmänt