Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Studievägledning till nyanlända ger snabbare rätt väg in på arbetsmarknaden

Vi pratar ofta om universitetens roll för att lösa de stora samhällsutmaningarna. Det är stora ord som lätt kan verka pompösa. Men faktum är att vi på många sätt kan göra skillnad. Både inom forskning och utbildning men också i samverkan.

Ett mycket konkret exempel är det nya projektet NYAK – Nya akademiker som har startats för att tillvarata nyanländas kunskap och erfarenheter genom att snabbt hitta rätt vägar in på arbetsmarknaden. För att korta tiden för nyanlända att nå arbetsmarknaden via studier samarbetar Arbetsförmedlingen under 2017 med Lunds universitet, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Utbildningsbakgrunden för nyanlända har förändrats stort de senaste åren. Av över 9 700 inskrivna sökande inom Arbetsförmedlingens etablering i Skåne har cirka 54 procent en avslutad gymnasieutbildning eller en påbörjad/avslutad eftergymnasial utbildning. De som är intresserade av akademiska studier kommer genom projektet NYAK att få träffa studie- och karriärvägledare på våra skånska lärosäten.

Med goda samarbeten och att vi tänker till gemensamt kan vi ta tillvara en stor potential bland alla nyanlända till vårt land.

Tack alla ni som arbetar med diverse projekt vid Lunds universitet och i omvärlden för att bidra till att lösa samhällsfrågor av det här slaget. Det gör skillnad!
Torbjörn

27 mars, 2017

Inlägget postades i

Allmänt