Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Studentinflytandet utvecklar universitetet

Nu i helgen firar studentinflytandet 150 år. Givetvis har studenterna gjort sina röster hörda långt tidigare än 1867 – studenternas signum har alltid varit yviga idéer, påfund och radikala tänkesätt. Men studentkårerna inrättades formellt 1867 och studentpolitiken växte fram ur Akademiska föreningen som startade 1830.

Den som vill förkovra sig i studenternas historia kan med fördel läsa de två fina, historiska böcker som har tagits fram i samband med universitetets 350-årsjubileum, ”Beredd till bådadera – Lunds universitet och omvärlden” samt ”Lunds universitet under 350 år”. I dem saknas vare sig studentupplopp och manifestationer, eller fördjupning av studentpolitikens framväxt.

Sammanfattningsvis kan man väl säga att där unga samlas, där frodas de nya tankarna och idéerna samt kampviljan.

Studentinflytandet idag är väl utvecklat och professionellt skött. Och även efter att kårobligatoriet avskaffades för sju år sedan har studentinflytandet fortsatt vara starkt vid Lunds universitet.

Kårerna ställer höga krav på oss som utbildare: vi ska kunna tillhandahålla kontakttid med lärare, labbtid och undervisningstimmar. Studenterna kräver pedagogiskt skickliga lärare som brinner för att lära ut och inte ser lärargärning och studentkontakt som ett nödvändigt ont. Studenterna påpekar brister och framför önskemål kring hur utbildningen kan utvecklas eller förbättras.

Det är studenter med krav som bidrar till bättre utbildningskvalitet och står för en stor del av universitetets utveckling, inte minst genom att de är med i alla våra beredningsprocesser.

Studenterna är idag inte samma homogena grupp som de var på 1800-talet. I takt med att fler studenter från olika bakgrunder och med andra kunskaper och erfarenheter börjar vid universiteten ställs nya krav.

Med breddad rekrytering följer viktiga områden att bevaka såsom jämlikhet, diskriminering och inkludering. Men också nya utmaningar: Hur ska man fortsätta vara ett attraktivt alternativ för en bred grupp unga människor?

Vi ser att andelen studenter som väljer att engagera sig i paraplyföreningen Studentlund går ner något. Inte alarmerande mycket, men det är dock en nedgång.

Så utmaningen för universitetet och för studentkårerna är att fortsätta vara angelägna och visa att studentkollektivet – ”studentcorpus” som man sade förr – är viktigt och gör skillnad! För alla.

Torbjörn

 

 

 

 

18 maj, 2017

Inlägget postades i

Allmänt