Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Stort intresse för Sveriges första forskarskola inom Agenda 2030

Forskarskolan Agenda 2030 är ett koncept som jag är riktigt stolt över. Den har skapats med gemensamma krafter, är finansierad med överskott i form av myndighetskapital och samtliga fakulteter är involverade. Det är den första Forskarskolan i Sverige inom Agenda 2030.

I förra veckan fick deltagarna i rektors ledningsråd en första rapport om hur det har gått under det drygt ett år som Forskarskolan byggts upp från grunden och tagit sina första steg. Koordinator Kristina Jönssons presentation var mycket inspirerande och resultaten hittills är fantastiskt fina.

Mest glädjande är att intresset för Forskarskolan har varit så stort – både från dem som sökt tjänster och från omvärlden som vill samverka eller veta mer om konceptet. Under denna uppbyggnadsfas har också många viktiga erfarenheter gjorts rörande tvärvetenskapliga samarbeten – både inom lärarlag och inom administration. Det är erfarenheter som vi har stor nytta av för att utveckla tvärvetenskapliga samarbeten ännu mer vid Lunds universitet.

Forskarskolan rymmer totalt 12 helfinansierade doktorandtjänster fördelade på alla fakulteter. De fyra fakulteter med flest helårsstudenter har tilldelats två var – övriga en tjänst var. I nuläget finns 17 doktorandtjänster kopplade till Forskarskolan. Till dessa sökte 1183 personer från 106 länder (!) och många sökande var toppkvalificerade. Elva doktorander började sina tjänster i höstas och nu i januari börjar resterande.

Vi har nu en forskarskola med lika många doktorander som det finns delmål i Agenda 2030. En slump förvisso, men omfattningen visar vilken bredd och kapacitet det finns vid Lunds universitet att kunna ta sig an de komplexa hållbarhetsfrågorna från många håll. Listan över doktorandernas olika forskningsinriktningar är imponerande och bådar för många spännande samtal och idéer framöver! 

Ett viktigt uppdrag för Forskarskolan är också samverkan med övriga samhället och trots att allt är så nytt och trots att rekrytering av alla doktorander var huvudprioritet förra året har Forskarskolan redan hunnit engagera sig i många aktiviteter och skapat betydelsefulla nätverk internt och externt.

Ett stort tack alla som bidragit till att Forskarskolan Agenda 2030 kommit till stånd. Det är många som har bidragit och stöttat – med entusiasm, kunskap och tid. Stort tack till prorektor Sylvia Schwaag Serger som initierat och drivit idén framåt. Det ligger ett enormt arbete bakom att bygga upp en sådan här bred spetsutbildning, inte minst vad gäller kursutveckling. Jag är säker på att den kommer att ge mångfalt tillbaka, både till oss inom universitetet i form av lärdomar och samverkan men också i form av ny, tvärvetenskaplig kunskap inom hållbarhet!

Torbjörn

 

 

 

 

 

 

20 januari, 2020

Inlägget postades i

Allmänt