Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Stipendierna avgörande för vårt internationella universitet

Jag var negativ till beslutet att införa terminsavgifter för studenter utanför EU-länderna redan när reformen infördes för ett antal år sedan. Jag tycker fortfarande att detta är en av de sämsta reformerna inom den svenska högskolan som genomförts under innevarande årtusende.

Finns det en viktigare internationell uppgift för högskolesektorn än att bidra till att ungdomar med olika etnisk, kulturell och religiös bakgrund möts och utbildas tillsammans för att möta de stora globala utmaningarna som mänskligheten har framför sig? Det tidigare avgiftsfria systemet underlättade ju dessutom för studenter från utvecklingsländer att få en högre utbildning som i förlängningen kunde bidra till ett bättre välstånd i hemlandet.

Regeringen införde visserligen ett stipendiesystem för att i viss mån kompensera för de negativa effekterna av avgiftsreformen, men dessvärre minskar nu de statligt finansierade stipendierna i omfattning.

För Lunds universitet har internationaliseringen alltid varit en av de viktigaste strategierna för att ge våra studenter en riktigt bra utbildning. Vi har redan flest internationella studenter av alla svenska universitet, även bland dem som betalar avgifter. Att vi har lyckats komma upp i samma nivå som innan avgifterna infördes beror på att vi har arbetat hårt med att bygga upp stipendier och det arbetet kan vi till stor del tacka privata filantroper såsom Ebba Fischer för. Och för att ytterligare förbättra de internationella studenternas situation finns numera också LUSS, Lunds universitets stipendiestiftelse . Denna stiftelse arbetar för att förbättra de internationella studenternas situation, bland annat genom donationer.

Tack till alla som på olika sätt bidrar till att Lunds universitet är Sveriges mest internationella universitet! Ert arbete och engagemang gör dessutom att vi har goda möjligheter att ytterligare öka andelen internationella studenter framöver.

Torbjörn

12 februari, 2015

Inlägget postades i

Allmänt