Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Starka forskningsmiljöer och stora samhällsutmaningar

Lunds universitet har genom åren varit synnerligen framgångsrikt i att attrahera anslag till stora, tvärvetenskapliga miljöer såsom Linnémiljöer och Strategiska forskningsområden, SFO:er. Just nu pågår en intensiv diskussion här vid universitetet kring hur vi ska ta tillvara all den kunskap som skapats inom dessa excellenta områden genom åren och hur vi ska kunna vidareutveckla dem. Denna diskussion är givetvis extra aktuell i år eftersom vi väntar en forskningsproposition till hösten. I den ser vi gärna att regeringen fortsatt har ett tydligt fokus på långsiktiga excellenssatsningar.

En del i denna diskussion är en konferens som hålls här i Lund med titeln ”Societal Transformation for a Sustainable Future – the Role of Centres of Excellence” den 3 mars. Under dagen kommer inbjudna internationella talare att diskutera hur excellenta forskningsmiljöer, såsom SFO:er, kan vara ett bidrag till arbetet med de stora samhälleliga utmaningarna, inklusive FN:s globala mål inom Agenda 2030. Vi kommer också att prata om vikten av att främja starka forskningsmiljöer. Hela konferensen hålls på engelska och kommer att webbsändas via lu.se.

Samhällsutmaningarna är komplexa och berör många aktörer och processer inom natur, samhälle, teknik och beteendevetenskap. Kunskap från ett begränsat område räcker inte för att fatta välunderbyggda beslut. Det krävs samarbete över sektors- och ämnesgränser. Det breda universitetet, som kan skapa starka samarbeten över gränserna, har en allt viktigare roll att spela. Att vi startat en Forskarskola inom Agenda 2030 är ett steg i att ta vara på det breda universitetet men kan vi stärka arbetet inom hållbarhet ytterligare baserat på excellent och tvärvetenskaplig forskning?

Vi har en stor potential i de starka forskningsområden som vi under ett antal år har utvecklat och förvaltat. Vi vet att de klarar av att kraftsamla för att tackla viktiga samhällsutmaningar och de har bidragit till den starka utvecklingen av universitetets och Sveriges forskning. De har också utvecklats till viktiga plattformar för samverkan och innovation och bidragit med tydligt genomslag i samhället.

Vi vet också att det tar tid att bygga upp och formera excellenta miljöer som håller internationell toppklass. Det krävs ledarskap, visioner och möjlighet att bedriva nyskapande forskning samt ett konstruktivt samspel mellan linjestrukturen och miljöerna för att lyckas.

De strategiska forskningsområdena, SFO:erna var en tioårig satsning från regeringen som startade 2009. Agenda 2030 kommer att sträcka sig de tio kommande åren. Här finns massor av kopplingar att göra för en regering och för ett universitet – som vill ha långsiktiga satsningar och som, likt SFO:erna, tar sig an de stora samhällsutmaningarna.

Om du inte ska närvara på konferensen den 3 mars – följ gärna diskussionerna från webben.
Torbjörn

25 februari, 2020

Inlägget postades i

Allmänt