Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Stärk industrin kring smarta material

Den senaste tiden har jag träffat, pratat med och lyssnat till flera representanter inom politik och näringsliv samt kollegor i högskolesektorn. Senast under ett just nu pågående internationellt möte på Max IV mellan representanter från akademi och näringsliv.

Jag har vid dessa möten fått mycket positiv feedback på mina tankar kring att stärka svensk industri inom smarta material och vad som krävs för att det ska fungera.

Det finns enorm potential för en industri inom smarta material att växa fram i Sverige och ta över stafettpinnen när traditionell basindustri såsom telekom försvinner. Vi sitter på ett mycket stort internationellt försprång inom forskning och utveckling på området, inte minst genom att MAX IV och ESS nu byggs i Sverige.

Anläggningarna ger unika möjligheter för svensk industri att utveckla lönsamma innovationer inom materialutvecklingen, t.ex. effektivare solfångare, bättre batterier, högeffektiva katalysatorer och miljövänligare förpackningsmaterial.

Vad är det då som saknas?

Jo, ett nytt synsätt på vad MAX IV och ESS kan innebära för svensk industri och arbetstillfällen. Idag ser politikerna de båda anläggningarna som rena forsknings- och utbildningsprojekt och har därför lagt (den övervägande majoriteten av) finansieringsbördan på Utbildningsdepartementet.

Lägg därtill att näringslivet inte riktigt vet hur de ska kunna använda/bidra till anläggningarna.

Det är hög tid att Näringsdepartementet satsar kraft i dessa anläggningar och i det omkringliggande innovationsekosystemet i lika stor utsträckning som de funderar på hur de ska hålla kvar jobben inom den industri som flyttar utomlands.

Det finns idag kanske bara ett tiotal svenska industrikoncerner med en forsknings- och utvecklingsbudget som kan finansiera nya strålrör och deras drift vid MAX IV. Ett utökat statligt stöd (utanför Utbildningsdepartementet) skulle underlätta för fler företag att driva utvecklingsarbete vid forskningsanläggningarna. Dessutom kommer väl fungerande och fullt utbyggda anläggningar med stor sannolikhet att locka till sig stora internationella koncerners utvecklingsavdelningar och utländska forskningsinstitut som har dessa företag som kunder.

Staten har flera miljarder i riskkapital som avsatts för att stimulera de svenska innovationssystemen. Senast i tisdags kväll talade statsminister Stefan Löfven om dessa (hälften av 17 miljarder i riskkapital är fortfarande outnyttjade) under sitt besök på Studentafton.

Näringsdepartementet borde använda de outnyttjade riskkapitalkronorna på strålrör på MAX IV och drift av ESS.

Förstår regeringen att en fullskalig och gränsöverskridande satsning på materialvetenskap i Sverige innebär nya industrier, nya jobb, nya innovationer, nya produkter och nya marknader så står vi väl rustade i tider när industrin står inför stora omställningar.

Jag kommer att ha all anledning att återkomma till detta framöver.

Torbjörn

28 april, 2015

Inlägget postades i

Allmänt