Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Stark ekonomi präglar budgeten

Budgetproppen kom i förra veckan. Vi går in i valår och det märks på budgeten som innehåller förstärkningar på flera områden. Svensk ekonomi är stark, enligt finansministern. Och det är också Lunds universitets.

De extra satsningar som Lunds universitet kan ta del av är de inom vård och omsorg, kunskapslyft och det som regeringen kallar ”Hela Sverige ska leva” där det bland annat planeras lärcentra i kommunerna som innefattar nätbaserade kurser, vuxenutbildning men även universitetsutbildning. Jag tror att vi bland annat kan tänka in breddat deltagande här och kanske kan vi även prova att docka in i yrkesutbildningar.

Sektorn får också flera utbildningsplatser, här är det ingenjörer, samhällsbyggnad, läkarutbildning och sommarkurser, t.ex inom lärarutbildning, som vi kommer att få del av. Sektorn får även flera ”fria” utbildningsplatser som vi själva får bestämma över. Lunds universitet får sammanlagt drygt 26 miljoner kronor i nya pengar för 2018 till utbildning.

Exakt hur vi ska använda de nya pengarna i resursfördelningen nästa år ska vi nu diskutera under ett par kommande ledningsråd med dekanerna. En del satsningar har vi redan räknat in och diskuterat, eftersom vi ungefär har räknat ut vilken förstärkning till forskningen som vi skulle få. Dessa nya medel har påverkats av en fördelningsmodell som tar hänsyn till bibliometri, publiceringar, citeringar, externa anslag samt samverkan. Samverkan är en ny indikator i denna modell men vi får hoppas att denna indikator används på ett mer genomtänkt sätt i nästa budgetproposition. Vi får sammanlagt 34 miljoner kronor i ökat anslag till forskningen för 2018.

Jag tycker att vi har fått fram en bra modell för planering av verksamheten. Nu finns en tydlig röd tråd som löper genom omvärldsanalys, riskvärdering, strategisk plan och vidare in i verksamhetsplan och resursfördelning. Omvärldsanalys, verksamhetsplan och resursfördelning kommer att beslutas i styrelsen framöver och jag kommer att återkomma till detta framöver.

Torbjörn

26 september, 2017

Inlägget postades i

Allmänt