Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Som tydlig kulturbärare kan vi göra städerna levande

Kultur är avgörande för samhällsbyggandet och kultur definierar människan och mänskligheten. Jag har tidigare skrivit av vikten av kultur här i bloggen och det är riktigt roligt att vi nu har kunnat anta en strategi för kultursamverkan vid universitetet.

Universitetets kulturverksamheter är många och håller verkligt hög kvalitet. De är också utspridda på flera fakulteter som forskning och utbildningar, på UB och inom Lukom där vi har samlat våra publika kulturverksamheter.

Alla dessa områden utgör en viktig attraktionskraft för universitetet men också för städerna Lund och Malmö. Som en tydligare kulturbärare kan Lunds universitet bidra mycket till att göra städerna levande med konserter, föreställningar och utställningar.

Vi behöver dock synliggöra dessa verksamheter så att de blir mer kända inom universitetet och hos allmänheten. Här behöver vi öka samverkan mellan de olika delarna så att vi tar tillvara kulturverksamheterna på bästa sätt. Nu har vi en strategi på plats för att få våra kulturverksamheter att synas mer och hitta synergieffekter dem emellan.

Förutom att ytterligare stärka universitetets samverkan inom konst och kultur är syftet med strategin att konstnärliga kompetenser och konstnärliga och kulturinriktad kunskap ska verka tillsammans med övrig vetenskaplig kunskapsbildning. Jag tror att en sådan här korsbefruktning kan bidra till både nya arbetssätt som ny kunskap.

Strategin kommer också att följas av ett projekt under 2018 där ett antal fakulteter ska få ett konkret uppdrag att arbeta vidare med utifrån strategin. Det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen framöver!

Torbjörn

31 januari, 2018

Inlägget postades i

Allmänt