Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Som samhällsaktör har vi många att ta hänsyn till

Idag har vi styrelsemöte och som jag tidigare har skrivit i bloggen uppvaktas styrelsen med jämna mellanrum av organisationen Fossil Free med krav på att vår donationsförvaltning inte ska investera i fonder som innehåller företag inom t.ex. gas- och oljeindustrin.

Styrelsen har sedan en ganska lång tid tillbaka ögonen på denna fråga och det pågår ett reformarbete.  Universitetet vill givetvis bidra till en hållbar utveckling på alla plan – även vad gäller våra placeringar. För att ta ett exempel föreslår nu styrelsen att placeringen av kapitalet för de ändamålsbundna donationerna ska få en tydligare miljöprofil och förutom att vi, vilket vi redan gör idag, följer OECD:s riktlinjer samt FN:s Global Compact, även ska verka för en övergång till placeringar med ett minimum eller helt utan fossila bränslen. Detta ska ske successivt under en 5-års period, i takt med att marknaden utvecklas inom detta område.

Fossil Free, liksom många andra lobbyorganisationer, är duktiga på att sätta fingret på globala problem, i detta fall miljö och klimat. Vi lyssnar på dem, liksom vi lyssnar på många andra aktörer i samhället. Goda och konstruktiva idéer på hur vi kan utveckla vår verksamhet är alltid välkomna.

En statlig verksamhet som Lunds universitet kan och ska däremot inte genomföra snabba, ogenomtänkta förändringar enbart på basis av enskilda påtryckningsorganisationer. En samhällsaktör som Lunds universitet har ett stort ansvar och många att ta hänsyn till i olika frågor. Det som anses vara rätt av några, kan förkastas av andra. Beslut behöver förankras och vara långsiktiga.

När vi nu ser över våra fondinnehav vill vi vara säkra på att de alternativ som står till buds är stabila och vi kommer successivt att avveckla fonder i takt med att det finns andra, realistiska fonder att tillgå. Ambitionen är att bli fossilfria senast om fem år, men allra helst tidigare.

Som statlig myndighet är det också viktigt att vi följer de rättesnören som regeringen valt att förhålla sig till. Sverige har valt FN som kompass i det internationella arbetet och EU (OECD) som kompass för det europeiska arbetet. Vår placeringspolicy anger också att vi ska följa OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s fördrag Global Compact.

När jag för någon dag sedan (återigen!) fick ett brev från Fossil Free där de berättar att de ska genomföra ”en rad aktioner” eftersom vi ”trots stora påtryckningar från studenter och anställda, inte tar upp frågan om att divestera universitetets donerade medel” kan jag inte låta bli att bli besviken.

Vi har ägnat många timmar åt den fråga som Fossil Free driver. Jag har personligen suttit i möte med representanter för organisationen och styrelsen genomför som sagt ett reformarbete.

Jag känner mig trygg och nöjd med våra placeringar och det reformarbete som pågår. Jag är också förvissad om att vi arbetar i den takt och på det sätt som är sunt för vår verksamhet med alla de hänsyn vi behöver ta.
Torbjörn

12 juni, 2015

Inlägget postades i

Allmänt