Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Slår ett slag för biträdande lektorat

I sommar har regeringen beslutat att se över hur karriärvägar för unga forskare kan förbättras och hur deras anställningar kan bli tryggare (läs om Kommittédirektivet här) . Ann Fust på Vetenskapsrådet har utsetts till utredare.

Detta är en mycket angelägen utredning som jag ska följa med stort intresse. Jag har tidigare här i bloggen skrivit om problemet med otrygga anställningar och behovet av ökade basanslag för att säkra goda anställningsförhållanden för våra unga forskare.

För ett tag sedan träffade vår ledning kollegorna på Köpenhamns universitet och enligt dem är det bara en minoritet av lärarna i Köpenhamn som finansierar sin lön via externa medel.

Därför vill jag gärna slå ett slag för biträdande lektorat som starten på en karriär inom akademin. Så här: Om lärosätet utlyser en tjänst som biträdande lektor vet den unga forskaren (till exempel en post doc som flyttar hem igen) som söker tjänsten att det finns goda möjligheter att göra fortsatt karriär inom akademin och en möjlighet att stanna kvar. Det ökar tryggheten och säkerligen viljan att flytta på sig och söka tjänster på andra lärosäten. (Jag tror också att det skulle kunna få fler kvinnor att göra karriär inom akademin men det är bara min egen teori).

Om vi däremot, som idag, överlåter finansieringen av tjänster till externa finansiärer får vi ett system med unga forskare som anställs just som forskare och därmed befinner sig utanför befordringssystemet. Hur duktiga de än är, står de utan möjlighet till avancemang och fortsatt tjänst efter det att anslaget/projektet har tagit slut.

En förutsättning för att få trygga och väl fungerande anställningar för unga forskare är således att externa finansiärer inte ger anslag till personer som inte redan har en anställning vid ett lärosäte.

Jag ser fram emot att se vad utredningen kommer fram till och Ann Fusts presentation nästa år.

Torbjörn

 

 

13 augusti, 2015

Inlägget postades i

Allmänt