Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Sex samverkansteman har fått medel

Det är riktigt roligt att vi idag har fattat beslut om vilka sex teman som har fått medel för tematiska samverkansinitiativ. Projekten får 500 000 kronor om året i tre år med möjlighet till förlängning i två år.

Utlysningen har jag tidigare berättat om och kort går idén ut på att med centrala medel finansiera initiativ med fokus på att lösa samhällsutmaningar. Projekten ska vara inom områden där universitetet redan har etablerad forskning och där forskningen kan bidra till framtida genombrott. Dessutom ska projekten skapa plattformar som bidrar till samverkan över fakultetsgränser och mellan externa avnämare.

Samverkansrådet har fått in trettio ansökningar och alla projekt har varit riktigt bra! Arbetsgruppen som har utvärderat dem har tittat på vetenskaplig meritering, bredden på samverkan, kvaliteten på samverkansprojekt, planen för hur samverkan och synliggörande ser ut samt huvudsökandens kompetens. Extra roligt är givetvis att det har funnits en sådan bredd på ansökningarna och att samtliga fakulteter är med i något eller flera av projekten som valts ut.

Grattis till alla teman och det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen de kommande åren.  Det är inte omöjligt att vi i något eller några av dem ser morgondagens stora miljöer eller centrum.

Följande har fått medel i Samverkansrådets första utlysning:

Tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum, koordinerad av Agneta Gulz, Filosofiska institutionen, Humanistiska och teologiska fakulteterna

BISS – Big Science and Society, koordinerad av Olof Hallonsten, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan

eHealth at LU: Joining Forces for Sustainable eHealth Development, koordinerad av Gudbjörg Erlingsdóttir, Institutionen för designvetenskap (Avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi), Lunds tekniska högskola

Narrating Climate Futures, koordinerad av Johannes Stripple, Statsvetenskapliga Institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Cirkulär biobaserad ekonomi, koordinerad av Josephine Ahlqvist och Eva Nordberg Karlsson, Kemiska institutionen (Bioteknik), Naturvetenskapliga fakulteten

Tematiskt samverkansinitiativ om vatten – LU Water, koordinerad av Kenneth Persson, Teknisk vattenresurslära, Lunds tekniska högskola

Det kommer fler chanser att ansöka om samverkansteman framöver, till höst planerar vi en ny utlysning.
Torbjörn

08 juni, 2017

Inlägget postades i

Allmänt