Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Samverkansinitiativen samlar 160 externa partners och alla fakulteter

Den här veckan har handlat mycket om samverkan. Bland annat har vi haft Näringslivsråd som leds av vicerektor Bo Ahrén, och vi passade då på att ha ett särskilt möte med Vinnovas nya generaldirektör, Darja Isaksson, som också deltog under rådets sammankomst.

I universitetets strategiska plan är ett av de sex prioriterade områdena för den innevarande 10-årsperioden att vi ska stimulera aktiva samarbeten för att lösa samhällsutmaningarna.

Under de senaste åren har vi på ledningsnivå arbetat intensivt för att skapa ännu bättre förutsättningar för samverkan. Det har inneburit flera olika åtgärder men i det här inlägget väljer jag att särskilt nämna våra tematiska samverkansinitiativ.

Hittills har elva sådana initiativ fått finansiering och en utlysning för fem nya initiativ öppnade nyligen. Totalt satsar universitetet nära 60 miljoner kronor på initiativen sett över en åttaårsperiod.

Det som är extra intressant är att alla initiativ fokuserar på de utmaningar som samhället står inför och behöver lösa på ett eller annat sätt. De är dessutom tvärvetenskapliga, och minst tre fakulteter måste gå samman med externa partner inom varje område för att beviljas medel.

Vi visste inte hur denna satsning skulle falla ut men hittills har det visat sig att samtliga fakulteter är med i minst ett initiativ och tillsammans har de knutit 160 externa parter till sig, de flesta från näringslivet. Det är ett fantastiskt facit och dessa initiativ kan mycket väl utvecklas till framtidens starka excellencecentra för universitetet och för hela regionen.

Torbjörn

08 november, 2018

Inlägget postades i

Allmänt