Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Samtal om etik och skyldighet att stå upp för det rätta

Inom universitetsvärlden har nog de allra flesta följt utvecklingen av ”Macchiariniaffären” på Karolinska Institutet, KI. Så när jag nu i veckan talade på ett LERU-möte om ”Research Integrity” kunde inte ämnet kännas mer rätt i tiden än nu.

Ytterst få forskare fuskar. Och som tur är sätter nästan ingen forskare människors liv på spel för att utveckla sina metoder. Men för att de tragiska händelserna på KI inte ska vara meningslösa måste vi dra lärdom.

Den stora frågan är förstås exakt vad vi kan göra för att säkerställa forskningsintegritet och en sund forskningspraktik.

Jag tror att det gäller att:
1) Aldrig blunda för signaler även om de är tidiga och vaga och kanske särskilt om det gäller en person med stort handlingsutrymme på grund av sin ställning.
2) Arbeta preventivt, inte minst för att höja den etiska medvetenheten inom akademiens samlade verksamhet.

Etikfrågorna är oerhört viktiga och vi planerar just nu för att inrätta ett etikråd här vid universitetet som ska ledas av vicerektor för samverkan och vara rådgivande till mig och dekanerna. Rådet ska bidra till att öka den etiska medvetenheten inom universitetet för att säkerställa hög kvalitet och konkurrenskraft i utbildning, forskning och samverkan.

Hög etisk medvetenhet är också viktig för att säkerställa en bra arbetsmiljö, för att undvika oredlighet samt för att undvika händelser och skeenden som kan skada tilliten till universitetet.

Rådet ska stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor inom all verksamhet vid universitetet så det är ett brett uppdrag. Universitetet har redan en nämnd för utredning av vetenskaplig oredlighet och en regional etikprövningsnämnd. Nu vill vi arbeta bredare med etikfrågorna för att höja den etiska medvetenheten i hela organisationen.

Det finns dock inga patentsvar på vad som fostrar en hög forskningsintegritet bland våra unga forskare. Själv tror jag på samtalets makt att förvandla och genom att tala om forskningsetik och etik i ett bredare perspektiv riktar vi uppmärksamheten på universitetens skyldighet att stå upp för det rätta.

Torbjörn

09 mars, 2016

Inlägget postades i

Allmänt