Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Säkra tillväxten för lång tid framöver

Det finns en rad exempel på framgångsrika företag som bygger på forskning vid Lunds universitet. Det senaste som låtit höras om sig är Lundabolaget Alligator Bioscience. Alldeles nyligen gjorde de en stor mångmiljardaffär med ett internationellt läkemedelsföretag och avtalet är ett av de största i skånsk läkemedelshistoria. Bolaget ligger på Medicon Village, forskarbyn som idag har expanderat till en storlek i klass med AstraZenecas storhetstid i Lund.

Kopplingen mellan forskning och näringsliv har alltid varit stark i den här regionen och Lunds universitet är här med sin forskningstyngd och storlek en oerhört stark tillväxtmotor, såväl regionalt som nationellt.

En ödesfråga framöver är att få näringslivet att spela in i våra nya forskningsanläggningar MAX IV och ESS (jag ser gärna att Näringsdepartementets visar intresse i dessa anläggningar) och det är viktigt att näringslivet kan utnyttja potentialen i dem. Överlag kan vi säkert bli bättre på att samarbeta med näringslivet och jag kommer att återkomma kring detta framöver.

Forskningsanknutet näringsliv är kanske lika viktigt som forskningsanknuten utbildning. Jag har tidigare pratat om nackdelen med forskningsinstitut där man helt fokuserar på forskning och inte kopplar forskningen till utbildningen och studenterna – de unga som har de nya idéerna och dessutom ska ta över stafettpinnen för att driva framtidens samhällsutveckling.

Så nu när Medicon Village planerar för nästa steg i sin utveckling och för expansion på granntomten så skickar jag med ett stort grattis men också en uppmaning: Vill ni få ett än mer levande område, där unga tankar och människor passerar revy och där morgondagens idéer frodas – så använd en del av granntomten till att bygga, inte bara forskarbostäder, utan även studentbostäder. Då säkrar vi tillväxt i regionen för lång tid framöver!

Torbjörn

01 september, 2015

Inlägget postades i

Allmänt