Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Säkerhetsrådet besöker Lund och vikten av mellanmänskliga möten blir tydligt

Lunds universitet får många intressanta besök och inte sällan vill besökarna titta på specifika forskningsområden och tala med forskare eller besöka någon av anläggningarna ESS och MAX IV. I nästa vecka är FN:s säkerhetsråd på plats i Sverige och i Lund. En av punkterna är ett besök på ESS.

Att FN:s säkerhetsråd väljer att besöka en forskningsanläggning får mig att tänka på vetenskapsdiplomati.

Vid universitet sker många utbyten mellan människor som delar ett forskningsdilemma. Dessa personliga nätverk sträcker sig över såväl ämnes- som nationsgränser. Vetenskapsdiplomati är ett utrikespolitiskt redskap, som kan användas för att initiera eller stimulera forskningsprojekt även i regioner som är politiskt infekterade men där det finns gemensamma forskningsdilemman att lösa, såsom klimat-eller energiproblem, och som kräver att forskare behöver samarbeta över gränser. Dessa gemensamma forskningssamarbeten kan sedan leda till konstruktiva relationer även på andra plan.

I dessa tider av både tilltagande globala samhällsutmaningar och ökande internationella spänningar är det gränslösa vetenskapliga samarbetet kanske viktigare än någonsin och Säkerhetsrådets besök på ESS kommer säkert att ge upphov till diskussioner om hur forskning och innovationer kan användas för att möta globala utmaningar som världen har idag.

Extra roligt är det när våra besökare stannar till för att föreläsa, det betyder mycket för universitetets kvalitet att studenter kan ta del av intressanta personers perspektiv och utblickar samt få möjlighet att diskutera. FN-ambassdör Olof Skoog, alumn från Lunds universitet, kommer i samband med Säkerhetsrådets vistelse i Skåne att besöka Utrikespolitiska föreningen, UPF och Raoul Wallenberg-institutet för en föreläsning om Sveriges roll i FN:s säkerhetsråd.

Även i kväll (12 april) har vi ett mycket intressant besök: EU-kommissionär Cecilia Malmström som också hon håller föreläsning i arrangemang av UPF.  Hon kommer att prata om framtiden för den globala frihandeln.

Jag är stolt och glad över att Lunds universitet är plats som attraherar så många intressanta besök och kan bidra till spännande diskussioner och samtal mellan människor.
Torbjörn

12 april, 2018

Inlägget postades i

Allmänt