Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Saab och Novo Nordisk – för att samverka inom forskning och teknik

Den senaste tiden har vi sett två betydande avtal med näringsliv och industri gå i hamn. Det ena fallet är Novo Nordisk Fonden som finansierar MicroMax, ett strålrör på MAX IV, med 34 miljoner euro. Det andra handlar om ett samverkansavtal mellan Lunds universitet och Saab kring gemensamma projekt inom utbildning och forskning. I Saabavtalet ingår också att göra kompetens, resurser och anläggningar tillgängliga för båda parter.

Akademin och näringslivet/industrin behöver arbeta nära och långsiktigt för att lösa dagens komplexa utmaningar inom teknik och samhälle. Och för att kunna dra maximal nytta av våra stora forskningsanläggningar är samfinansiering och samarbeten över gränser, nationella och internationella, av största vikt. Med Novo Nordisk Fonden som dansk finansiär kommer MicroMax att kunna stärka hela Öresundsregionen – hit flyttar kompetens och med den får vi möjlighet att arbeta med de stora forskningsfrågorna för framtiden. Det är viktigt att vi skapar dessa kompetensnoder eftersom de ger ringar på vattnet i form av nya idéer och forskningsfrågor att lösa som i sin tur kan leda till nya företag och ökad tillväxt.

Saab är en viktig partner som vi har samarbetat med länge och i flera projekt. På senare tid kan samarbetet inom Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, WASP, nämnas men det finns många fler projekt. Några fokusområden som det nya avtalet avser är elektromagnetisk fältteori, datavetenskap, energivetenskap och strukturell mekanik.

Torbjörn

07 februari, 2018

Inlägget postades i

Allmänt