Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Så bidrar vi till att lösa de globala utmaningarna

De senaste veckorna har vi sett ett enormt stort engagemang för flyktingfrågan, ett engagemang som glädjande nog har spritt sig över hela Sverige, inte minst inom högskolevärlden!

Vi står inför ett antal stora, globala utmaningar, flyktingfrågan är kanske en av de viktigaste frågorna vi har att lösa.  Den har gett mig all anledning att fundera på Lunds universitets vision: att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor, den senaste tiden.

Jag får ganska många frågor om hur vi kan bidra som universitet. Vilka kampanjer och manifestationer ska vi delta i?

Så hur kan universitetet bidra till att lösa de stora globala utmaningarna som vi står inför? Jo, vi ska stå för expertisen och kunskapen, analysen och utbildningen i samhällsfrågorna.

Lunds universitet kan bidra med all den kompetens som finns inom t.ex mänskliga rättigheter, Mellanöstern och sociala frågor och våra forskare bidrar på väldigt många sätt i opinionsbildning och genom att dela med sig av sin kunskap till politiker, beslutsfattare och allmänhet. Här anordnas debatter, seminarier och kurser, en helt ny kurs lanseras t.ex i höst på Centrum för Mellanösternstudier: ”Islamiska staten och Mellanösterns framtid”. Vi är med och bidrar i allra högsta grad som universitet!

Att studenter och anställda dessutom engagerar sig genom manifestationer, kampanjer och genom att skänka pengar är oerhört värmande och visar vilken stor humanism som finns vid vårt universitet och för övrigt i hela Sverige. Jag är förvissad om att vi, med allt engagemang och kunskap som vi genererar, har goda chanser att hitta lösningar för framtidens stora frågor!

Torbjörn

09 september, 2015

Inlägget postades i

Allmänt