Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Rivstart på nya jobbet

Det har, precis som väntat, varit intensiva första dagar på nya jobbet! Informationsflödet har varit tätt och mötena många. Det blev dessutom en extra rivstart med den uppmärksamhet som den förutvarande rektorns sista “jullovs-beslut” har skapat.

Vi kommer, precis som LUS föreslår i sitt brev, att granska besluten och också se över rutinerna så att ingen framöver skall behöva oroas över att myndighetschefen fattar egna beslut bakom stängda dörrar.

Utspelet om en alternativ styrelseordförande är synnerligen olyckligt – för alla inblandade. Speciellt för Jonas Hafström, som nomineringskommitten föreslagit till regeringen, och för Bert Nordberg som oförskyllt blivit nominerad helt utanför det protokoll som är fastställt av regeringen.

Det är utmärkt att näringslivet engagerar sig i Lunds universitet. Jag är inte säker på att en allmänrepresentant i styrelsen som är direkt nominerad av näringslivet är den bästa kanalen för att lösa de problem som tas upp i skrivelsen till regeringen. Representationen i styrelsen är redan av bred karaktär och jag är övertygad om att allmänrepresentanterna i styrelsen företräder Lunds universitet och inte andra organisationer eller företag. Då tycker jag att det vore mycket bättre att inrätta ett näringslivsråd vid LU, liknande det tidigare Näringslivsforum, och som vid ekonomihögskolan benämns EHL:s Rådgivande kommitté.

Självklart respekterar och solidariserar jag mig med den av landshövdingen ledda nomineringskommittens förslag till ny styrelseordförande. Jag har, precis som prorektor och dekanerna, fullt förtroende för Jonas Hafström. Hans bakgrund och erfarenhet gör honom till en utmärkt kandidat som styrelseordförande för Lunds universitet.

Torbjörn

12 januari, 2015

Inlägget postades i

Okategoriserade