Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Rektors ledningsråd – live! startar 27 oktober

Vem styr universitetet? Svaret på den frågan är: många. De starka forskargrupperna, prefekterna, dekanerna, kanslierna, finansiärerna, politikerna och självklart medarbetarna och studenterna…..

Ett organ som samlar beslutsfattare är Rektors ledningsråd där bland annat alla dekaner och universitetets rektorsgrupp träffas varannan vecka för att diskutera de stora och viktiga frågorna inför beslut av exempelvis rektor eller Universitetsstyrelse.

Det här rådet är viktigt för mig som rektor av flera skäl. Ett är att jag menar att det bara är tillsammans som vi kan ta ansvar för universitetets bredd och olika delar och göra gemensamma prioriteringar och satsningar för framtiden. Ett annat är att det naturligtvis blir högsta möjliga kvalitet på besluten efter en grundlig diskussion mellan kunniga personer med olika infallsvinklar.

Den 27 oktober kommer vi att öppna upp dörrarna till rektors ledningsråd i det första ”Rektors ledningsråd– live!“.

Tanken är att rådet en gång per termin diskuterar en aktuell fråga i ett öppet forum där alla medarbetare och studenter som är intresserade av att lyssna, diskutera eller ställa frågor till ledningsrådet är välkomna.
Varmt välkommen till Palaestra!

Torbjörn

04 oktober, 2016

Inlägget postades i

Allmänt