Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Rektors ledningsråd – en viktig och självklar del av universitetsledningen

I torsdags hade vi vårt första ledningsråd med dekanerna. Det kändes verkligen som att komma hem igen. Två dekaner, Ann-Katrin Bäcklund och Lynn Åkesson, liksom Jesper Falkheimer, rektor för Campus Helsingborg, var ju med redan på “min” tid i dekanrådet.

Dekanerna kommer hädanefter att vara en viktig och självklar del av universitetsledningen. Rektors ledningsråd blir alltså centralen för universitetets decentraliserade verksamhet.

Stämningen var mycket god under mötet och vi diskuterade bl.a. möjligheterna att dekanerna, antingen enskilt eller tillsammans, ska kunna ta ansvar för olika universitetsgemensamma frågor, som berör t.ex forskning eller internationalisering.

Vi kommer inledningsvis att gå igenom alla de olika sidoprojekt som startats utanför fakulteternas normala verksamhet för att se vilka olika omprioriteringar som kan göras.

Inom ledningsrådet är vi helt överens om vikten av att “hålla linjen” i besluts-och ansvarsfördelningen. Det kommer alltså framöver inte att vara en framkomlig väg för enskilda medarbetare att uppvakta rektor för att få ekonomiskt stöd eller medfinansieringar i den ena eller andra formen. Jag träffar naturligtvis gärna studenter och medarbetare för att diskutera både vardagliga och viktiga frågor. För mig är öppenhet och direkt dialog viktiga hörnstenar i utvecklingen men ekonomiska frågor får väckas hos prefekten för att sedan gå vidare till berörd(a) dekan(er) innan frågan tas i rektors ledningsråd.

Torbjörn

 

 

19 januari, 2015

Inlägget postades i

Okategoriserade