Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Regeringen reparerar slaktad budget

Idag presenterade regeringen sin första gemensamma budgetproposition med stödpartierna liberalerna och centern. Liksom i den överenskommelse som regeringen med stödpartierna presenterade i sitt 73- punktsprogram i januari i år är det tydligt att universitets- och högskolesektorn är en lågprioriterad fråga. Några reformer att tala om för sektorn presenterade inte finansminister Magdalena Andersson idag.

Man kan tolka det på flera sätt och om det beror på att hälsan tiger still eller om det inte går att göra politiska utspel på forskning och utbildning i förhållande till polis, säkerhet, välfärd och skattesänkningar vill jag låta vara osagt.

Detta är också en budget som präglas av förra höstens regeringslösa limbo – vad vi kan se har regeringen reparerat den slaktade budgeten som då lades fram snarare än satsat nya pengar. Vi har hittills utgått från att den absoluta huvuddelen av de, sedan långt tidigare aviserade, satsningar som uteblev förra hösten skulle lyftas in i vårändringsbudgeten och i denna budget. Det antagandet har visat sig korrekt och de satsningar och ökningar från 2016 års forskningsproposition är åter införda. Det gäller även på utbildningssidan, där den tidigare utbyggnaden av sommarkurser nu är tillbaka på samma nivå som tidigare vilket ger Lunds universitet en viss ökning av utbildningsanslaget.

För Lunds universitets del behöver vi inte, med anledning av regeringens budgetproposition, göra några oplanerade förändringar i vår egen resursfördelning inför nästa år. Vår ekonomi är god och i balans.
Torbjörn

18 september, 2019

Inlägget postades i

Allmänt