Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Rasismen ska inte få fotfäste i vår tid

I dagens samhällsklimat där jag upplever en ökad vi och dom-mentalitet är det viktigt att påminna om vetenskapens och Lunds universitets historia. Igår var en historisk dag då vi återlämnade kvarlevan av en man till Australien. Mannen var aborigin och hans kvarleva köptes in till universitetet på 1890-talet. Sedan dess har kvarlevan funnits i våra samlingar. På den tiden köptes kvarlevor in från olika delar av världen, ursprungsbefolkningar inte minst, och studerades av vetenskapsmännen och ställdes ut.

Man kan inte döma universitetet för den samhällssyn som rådde då även om jag personligen förfasas över människosynen. Sådan var tiden. Men vi har ett stort ansvar att idag göra allt vi kan för att ursprungsbefolkningar kan återfå sina förfäder och återbegrava dem bland de sina. Som universitet har vi ett stort ansvar att berätta om de övergrepp som gjorts och försöka ställa dem till rätta. Genom att återlämna kvarlevor kan vi nå försoning och förlåtelse. Jag är stolt och lättad över att vi kunde göra det på det värdiga sätt som vi gjorde igår, och även vid de gånger då vi tidigare överlämnat kvarlevor ur våra samlingar till sina ursprungliga hem och begravningsplatser.

Som universitet har vi också ett stort ansvar att stå upp för våra grundläggande värderingar: respekt för allas lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och jämställdhet. Vi har ett gemensamt ansvar i samhället att se till att rasism, som ju faktiskt insamlingen av kvarlevor från ursprungsbefolkningar till viss del handlade om, inte kan få fotfäste i vår tid.
Torbjörn

22 augusti, 2018

Inlägget postades i

Allmänt