Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Proppen ger fördubbling till lärarutbildningen

I våras skickade vi in ett förslag till regeringen om att bygga ut vår lärarutbildning vilket visade sig vara ett synnerligen lyckosamt beslut. I budgetpropositionen som presenterades den 20 september blev vårt förslag hörsammat och vi blev, skulle jag vilja påstå, rikligt belönade. Vi har fått riktade anslag som gör det möjligt för oss att kraftigt bygga ut utbildningen. Jag tolkar det som att regeringen har sett att vårt förslag ligger rätt i tiden – samhället har flera utmaningar som vi kan bidra till att lösa. Lärarbristen är en sådan och vi har varit förutseende på den punkten.

Regeringens satsning på lärarutbildningen är värd totalt 270 miljoner kronor och av dessa har vi fått en stor andel, 21 miljoner kronor. Eftersom vår lärarutbildning är förhållandevis liten med inriktning på ämneslärare på högstadium och gymnasium innebär det i princip en fördubbling för oss.

Vi beslutade även tidigt i våras om en ny organisation för vår lärarutbildning. De ökade anslagen gör att vi nu har extra goda förutsättningar att bygga upp och bygga ut vår lärarutbildning under de kommande åren. Vi kan exempelvis  söka examensrätt för fler ämnen än vi har idag och vi kommer också att kunna ta del av forskningssatsningar som är kopplade till lärarutbildning såsom anslag till forskarskolor inom didaktik.

Jag som förut var orolig för hur vi skulle finansiera lärarutbildningen ser nu att vi har ett guldläge och kommer att kunna matcha arbetsmarknaden med riktigt bra lärarkompetens samtidigt som vi förstärker vår forskning på området.
Torbjörn

29 september, 2016

Inlägget postades i

Allmänt