Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Projektledning, organisation och kommunikation högsta prio för MAX IV:s strålrörsprogram

Det har varit mycket fokus på MAX IV sedan Vetenskapsrådets rapport Review of MAX IV’s Project Management kom. Rapporten visade på allvarliga brister i projektstyrningen vid MAX IV och presenterade åtta åtgärdspunkter.

Christoph Quitmann som varit direktör för MAX IV sedan 2012 valde i samband med rapporten och kritiken att lämna direktörskapet. Christoph har varit en fantastisk ambassadör för MAX IV under sina år som direktör. Den kritik som framkommit gällande förseningarna i strålrörsprogrammet har han tagit ansvar för genom att lämna över till en ny ledning och det beslutet respekterar jag.

Den som tar över som tf direktör är Ian McNulty som varit vetenskaplig direktör på MAX sedan i mars. Han, tillsammans med sin ledningsgrupp och styrelsen på MAX IV har nu ett stort arbete framför sig att arbeta vidare med det åtgärdsprogram som MAX IV-styrelsen presenterat.

Åtgärderna fokuserar på tre problem:

• Brist på professionell projektledning
• Otydligheter i beslutskedjan och delegationsordning i organisationen, inklusive styrelsen
• Otillräcklig kommunikation

Med de åtgärder som styrelsen har presenterat för varje område finns nu en tydligt utstakad väg framåt så att alla strålrör ska kunna färdigställas effektivt. Arbetet kommer att följas upp noga framöver.

De anställda på MAX IV gör ett otroligt starkt jobb. Lund har en världsunik anläggning i MAX IV och användare från hela världen kommer dit – sedan 2017 har 300 användare varit där och fler väntar på att få göra experiment.

Torbjörn

10 september, 2018

Inlägget postades i

Allmänt