Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Planerna för Science Village Scandinavia går framåt

Arbetet går framåt i bra fart gällande verksamhetsetableringen på Science Village Scandinavia, SVS. Styrelsen klubbade idag uppdraget till den nya projektgruppen under ledning av professor Olle Söderman.

Strax innan jul beslutade styrelsen att etableringen på SVS ska ske etappvis. I ett första skede kommer vi att se hur forskningsverksamhet som är tätt kopplad till MAX IV och ESS samt stödfunktioner kan flytta ut. Rapporten som ligger till grund för beslutet hittar du här.

I projektgruppens uppdrag ligger att ta fram en projektplan för det fortsatta arbetet med utgångspunkt i rapportens scenario 2. Parallellt ska de också utreda möjligheten för en etablering enligt rapportens scenario 3.

En viktig sak för arbetsgruppen är att beakta sammanflätning mellan forskning och utbildning så att detta inte går förlorat vid en flytt. I uppdraget ingår också att säkerställa samordning mellan samtliga verksamheter som ska etableras på SVS och fånga upp möjligheterna till framtida om- och samlokalisering som uppstår på nuvarande universitetsområdet.

I uppdraget ingår naturligtvis även att presentera ett mer specificerat kostnadsförslag samt olika övergripande finansieringsscenarier.

Uppdraget ska presenteras vid styrelsemötet i september.

Torbjörn

15 februari, 2019

Inlägget postades i

Allmänt