Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Peter Honeth får MAX IV-uppdrag när politiker famlar kring strategiska frågor

Almedalen har varit igång ett par dagar nu och det har varit många fullsatta seminarier och flera otroligt intressanta diskussioner – jag noterar att seminarier om artificiell intelligens, AI, även i år drar mycket folk.

Det som främst diskuterats inom sektorn är Styr- och resursutredningen, Strut, samt framtida strategier för forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Jag är mycket angelägen att diskussionerna kan komma framåt men av diskussionerna att döma verkar politikerna famla kring såväl Strut-utredningen som kring strategier för MAX IV och ESS. I något fall har till och med en politiker i utbildningsutskottet blivit utbuad under ett seminarium som handlade om Strut – ointresset eller okunskapen, jag vet inte vilket det var, sken igenom. Jag får dock uppfattningen att minister för forskning och högre utbildning, Matilda Ernkrans, har tagit emot Strut med större entusiasm och vilja att genomdriva åtminstone några av förslagen. Det återstår att se.

Det är viktigt att regeringen har fart och engagemang i dessa för sektorn avgörande frågor. Gällande MAX IV kan vi inte vänta och därför har Lunds universitet gett ett särskilt uppdrag åt Peter Honeth, tidigare statssekreterare för högre utbildning och forskning på Utbildningsdepartementet och dessförinnan mångårig universitetsdirektör på Lunds universitet under de år då såväl ESS som MAX IV planerades. Honeths uppdrag blir nu att kraftfullt driva frågan om finansiering och framtidsstrategi av MAX IV framåt på nationell nivå.

För mig som naturvetare har ett av de panelsamtal jag medverkade i känts extra roligt. Det arrangerades av Konstfack och samtalet handlade om konst och kultur i skola och samhälle. Med min forskningsbakgrund med utgångspunkt att reproduktion är evolutionens drivkraft kan jag konstatera att det är just kultur som definierar människan och mänskligheten och skiljer människan från djuren. Sammantaget förmågan till fantasi, abstrakt tänkande, skapande, betraktande, inkännande och reflekterande. Kultur ger människor möjlighet att spegla och förstå sig själva och varandra och samhället bättre.

Lunds universitet har ett stort ansvar att se till att svenska kulturverksamheter kan frodas och på ett brett universitet har kulturen sin självklara plats – i allt från utbildning till kulturevenemang och kulturinstitutioner.

Kunskap och kultur hör ihop och en gång i tiden hade utbildningsministern även kultur i sin portfölj. Ingen dum idé egentligen.

En mix av kunskap och kultur fick publiken under publiksuccén ”Hur vet du det? Hur kan du spetsa ditt kritiska tänkande?”
Ett antal forskare från Lund och Malmö började med att presentera sin forskning. Därefter delades publiken in i lag och fick, under ledning av komiker Johan Wester, svara på kluriga frågor av typen ”Hur fort flyger en brevduva?”. Lärorikt och roligt på samma gång!

Jag kommer nu att avrunda Almedalsveckan och så småningom ta semester. Jag önskar alla en riktigt glad och skön sommar!
Torbjörn

04 juli, 2019

Inlägget postades i

Allmänt