Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Personligt mål: att höja undervisningens status

I förra veckan hölls en mycket inspirerande högskolepedagogisk utvecklingskonferens och jag blev imponerad av den bredd av pedagogiskt arbete som presenterades där.

Jag är naturligtvis en stor förespråkare av utbildning och jag är också en stor förespråkare av högskolepedagogisk utbildning, handledarutbildning och ledarskapsutbildning. Ett av mina personliga mål är att undervisningens status ska vara klart högre den dag mitt rektorsuppdrag är till ända.

I det högskolepedagogiska arbetet har man genialt nog lagt det vetenskapliga förhållningssättet på den egna undervisningen. Precis som i all forskning framkommer ny information och nya mönster som leder fram till ett viktigt utvecklingsarbete.

Vi är ju en lärande organisation. Och människor blir bättre genom utbildning. Vi kan tränas och bli bra mycket bättre, även i sådant som vissa anser vara medfött.  Duktiga pedagoger kan bli ännu bättre och kan dessutom lära sina kolleger. Slocknade pedagoger kan bli betydligt bättre genom professionell träning i universitetets högskolepedagogiska kurser.

Jag stödjer helt kravet på högskolepedagogisk utbildning vid anställning och jag uppmuntrar alla lärare att fortsätta gå pedagogiska kurser och på andra sätt fortsätta sin pedagogiska utveckling. Inte minst skapar den nya tekniken nya pedagogiska möjligheter som universitetet bör göra till sina.

Jag tror att universitetet har tagit ett viktigt steg när vi säger att de högskolepedagogiska kurserna i huvudsak bör ges av lärarpersonal och att dessa lärare ska ges tid att forska på sitt pedagogiska arbete.  Den nya avdelningen för högskolepedagogik på institutionen för utbildningsvetenskap på HT är också ett viktigt led i akademiseringen av det högskolepedagogiska arbetet.

De senaste åren har vi sett en mycket stark tillväxt av forskningen, framförallt den externfinansierade. På utbildningssidan har ingen motsvarande satsning ägt rum. Eftersom lönerna ökar betydligt mer än uppräkningen av anslagen står vi med urholkade anslag, med färre kontakttimmar och större undervisningsgrupper.
Förstärkta utbildningsanslag står högst på dagordningen när vi möter departementet. Men jag ser också att vi behöver ett gemensamt anslag för forskning och utbildning eftersom de uppdelade anslagen urholkar lärarprofessionen.

Ytterligare en viktig konferens står för dörren och det är Lund Revisited som startar i slutet av veckan. Till Lund väntas runt 200 personer på ledande positioner inom forskning och politik i Sverige och Europa, bland annat ministrar och kommissionärer, för en uppföljning av det arbete som gjordes 2009 genom Lund Declaration. Arbetet då lade grunden till mycket av det som nu EU:s ramprogram Horizon 2020 bygger på. För oss i Lund är det såklart också ett ypperligt tillfälle att visa upp ESS, MAX IV och Medicon Village.
Läs mer om konferensen

Torbjörn

30 november, 2015

Inlägget postades i

Allmänt