Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Pengar och strategier – så rör vi oss framåt

Just nu tittar vi på hur kan skruva i vår verksamhet för att få den att röra sig strategiskt framåt. Ledningen har presenterat ett förslag till rektors ledningsråd med ett antal punkter som vi vill prioritera med utgångspunkt i den strategiska planen. Dessa prioriteringar ska sedan vävas in i verksamhetsplan och resursfördelning för 2018.
Vi räknar med att vi får något ökade forskningsanslag från regeringen nästa år och en del av dem kommer att gå till särskilda satsningar i enlighet med den strategiska planen. Jag kommer att återkomma till hur prioriteringarna och resursfördelningen kommer att se ut inför nästa år.

Vad gäller ekonomi har vi ett stort myndighetskapital (överskott) och det fortsätter att öka. Myndighetskapitalet ligger utspritt på små men många poster och i huvudsak inom forskningen. Egentligen kan man säga att det är positivt att vi har god ekonomi men vi behöver hitta ett system som bidrar till att resurserna används istället för att läggas på hög.

Hur ett sådant system ska riggas och fungera är just nu under diskussion men jag menar att det krävs ett gemensamt ansvar för risktagandet i verksamheten. Om vi tar gemensamt ansvar behöver inte varje enskild forskargrupp spara i rädsla för sämre tider. Att hitta ett nytt system är dock ingen lätt nöt att knäcka och flera utredningar och förslag har lagts fram genom åren, dock utan framgång.

Mer strategier: En digitaliseringsstrategi och en kulturstrategi håller på att tas fram och de kommer att komplettera den övergripande strategiska planen. Digitaliseringsstrategin tar ett samlat grepp om digitalisering, i allt från e-lärande till forskning och administrativa system.

Kulturstrategin har nyligen gått ut på remiss i organisationen. Kortfattat handlar den om att vi ska ta vara på alla de konstnärliga och kulturella kompetenser som finns i verksamheten. Kulturverksamhet finns inom flera fakulteter och inom Lunds universitets kultur- och museiverksamheter, Lukom. Strategin har tagits fram på uppdrag av ledningen och syftar till att vi själva ska nyttja universitetets hela verksamhetsbredd (här samverkar vi internt i Kulturforum LU) och att vi ska utveckla vår samverkan med omvärlden (här samverkar vi externt i Kulturrådet). Våra kulturella och konstnärliga verksamheter bidrar i allra högsta grad till att öka universitetets attraktionskraft.

Jag ser att vi har kommit en bra bit på väg i vår strävan att röra oss strategiskt framåt. Tack för alla goda tankar, idéer och arbete som gör förflyttningen möjlig!

Torbjörn

31 mars, 2017

Inlägget postades i

Allmänt