Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Övergångsbudget med uteblivna satsningar

Idag presenterades budgetpropositionen. Denna övergångsbudget, utan politisk inriktning som är konsekvensen av att ingen ny regering efter valet finns på plats ännu, innebär att vi inte vet hur våra förutsättningar i detalj kommer att se ut framöver. En övergångsbudget är av naturliga skäl avskalad för att lämna utrymme åt nästa regering och för att förhindra kontroverser i riksdagen.

Med tanke på detta läge kan vi behöva komplettera vår egen resursfördelning för 2019 framöver. Men även om det nu verkar vara skakigt i Stockholm är vår utgångspunkt att fakulteterna och övriga verksamheten ska kunna fatta sina beslut utifrån den resursfördelning vi har beslutad för 2019. Eventuellt negativa förändringar ska vi i möjligaste mån bära centralt.

Flera tidigare aviserade tillskott till universitet och högskolor uteblir. Det gäller t.ex utbyggnaden av läkarutbildningar, samhällbyggnadsutbildningar och ingenjörsutbildningar som inleddes 2018 och satsningen på lärar- och förskollärarutbildningar som inleddes 2017.

Ökningen av antalet helårsstudenter respektive nybörjare med tillhörande anslag som angavs i vår- och ändringspropositionen för 2015 och budgetpropositionerna för 2017 och 2018, gäller inte längre. Likaså uteblir satsningarna på att bygga ut sommarkurser och kulturskoleklivet som inleddes 2018.

Den beräknade ökningen av anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå 2019 som presenterades i den forskningspolitiska propositionen 2016 uteblir.
En ny regering kommer att lägga sin egen ändringsbudget strax efter att de tillträtt. Vi utgår från att den absoluta huvuddelen av de nu uteblivna satsningarna kommer att lyftas in då.

Vi har också fått besked om att utredningen Strut har fått förlängd tid och att deras slutbetänkande ska lämnas i februari. Med tanke på det politiska läget tror jag att det bara gagnar utredningen att inte läggas fram innan årsskiftet, dels för att det är en komplex utredning, dels är det bra att ha en ny regering på plats som kan ta emot denna, för vår sektor, viktiga utredning.

Torbjörn

15 november, 2018

Inlägget postades i

Allmänt